Výměna modelů ocelových konstrukcí mezi Autodesk Revit a Advance Steel

Jednou z klíčových otázek při práci na současných projektech je efektivní výměna dat a modelů mezi různými softwarovými platformami. Autodesk Revit a Advance Steel jsou dvě významné aplikace Autodesku v oblasti stavebního průmyslu, které tento problém řeší. Jak tedy funguje výměna modelů ocelových konstrukcí mezi těmito dvěma nástroji?

Revit, známý pro své BIM (Building Information Modeling) schopnosti, slouží jako výborný nástroj pro návrh stavebních projektů, který obsahuje nástroje pro tvorbu a správu modelů ocelových konstrukcí. Od verze 2017 lze používat i předdefinované přípoje pro automatickou tvorbu přípojů nebo Autodeskem vyvinuté Dynamo skripty pro automatické vytváření přípojů podle předem definovaných podmínek.


Pokud ale potřebujete vytvářet i dílenskou dokumentaci nebo pokročilejší a detailnější nástroje pro konstrukční práci, tak samotný Revit již nestačí. 

Zde vstupuje Advance Steel, specializovaný software pro konstrukci, dokumentaci a výrobu ocelových a kovových konstrukcí, který nabízí rozšířené funkce pro návrh a výrobu ocelových konstrukcí, včetně detailních výkresů a propojení s výrobními procesy. Jak lze tedy propojit Revit a Advance Steel?

Pro začátek je třeba exportovat model ocelových konstrukcí z Revitu do formátu, který je kompatibilní s Advance Steel. Advance Steel dokáže načíst celou řadu formátů. Obvykle se používá formát SDNF (Steel Detailing Neutral File) nebo CIS/2 (CIMSteel Integration Standards), případně i formát IFC. Tato data mohou obsahovat informace o konstrukci, materiálech a rozměrech. Autodesk používá pro výměnu dat mezi Revitem a Advance Steel  formát SMLX. Abyste ale mohli export provést, je třeba si do Revitu nejprve nainstalovat doplněk Advance Steel Extension, který najdete ve svém účtu Autodesk Account. Doplněk umožňuje nejen export a import, ale i synchronizaci změn. Doplněk najdete po instalaci na kartě Doplňky a obsahuje příkazy pro Export, Import, Synchronizaci a Nastavení.


V nastavení doporučuji  si přidat cestu na vlastní knihovní prvky, které se použijí při importu. Vhodné je mít v Revitu vytvořen i vlastní 3D pohled s přednastavenou šablonou pohledu, kde vidíte jen to, co chcete exportovat, a mít zatrženou volbu "Export based on view settings". V případě, že v Revitu nevytváříte přípoje, zatrhněte i volbu "Ignore beam cutback and extension on export". Revit totiž automaticky ořezává spoje ocelových konstrukcí, které se pak projeví při exportu do Advance Steel jako makro ořezání a zbytečně tak komplikují práci v Advance Steel.


Naopak do Advance Steel není třeba již nic instalovat. Program obsahuje veškeré nástroje pro export a import.

Při importu Advance Steel rozeznává profily podle jejich názvu, které ale ne vždy korespondují s názvy typů v Revitu. Proto v okamžiku, kdy nerozená o jaký profil se jedná, nabídne vám provést mapování názvů, které se ukládá do databáze a při příštím importu použije již namapovaný profil.


Jakmile máte exportovaný model v Advance Steel, můžete provádět pokročilou konstrukci, včetně detailního modelování, výkresů a analýz. Tímto způsobem lze využít nejlepších funkcí obou aplikací - Revit pro návrh a vizualizaci a Advance Steel pro konstrukci a detailní technickou práci.

Další výhodou je, že změny provedené v jednom programu lze snadno aktualizovat v druhém, což minimalizuje riziko chyb a umožňuje efektivní spolupráci mezi projektovými týmy pracujícími v různých prostředích.

Výměna modelů ocelových konstrukcí mezi Autodesk Revit a Advance Steel umožňuje inženýrům a projektantům maximalizovat efektivitu a kvalitu svých projektů a snadno přizpůsobit svou práci různým potřebám projektu. 

Komentáře