Ako skryť symbol otázniku v popiskách Revitu

    Jednou z najsilnejších oblastí tvorby výkresovej dokumentácie pomocou BIM aplikácie Autodesk Revit je bezpochýb nástroj Popisek podle kategórie, resp. Tag by category. Tento nástroj umožňuje vizuálne zobraziť v akomkoľvek pohľade, či výkrese hodnotu parametra, teda atribútu akéhokoľvek elementu v modeli.

    V prípade ale, že hodnota popisovaného parametra nie je z akéhokoľvek dôvodu vyplnená, tak Revit namiesto toho, aby popisok skryl úplne, tak začne namiesto hodnoty v popisku zobrazovať symbol otázniku.

    Tento symbol však nemusí byť žiadúci, pretože sa prenesie aj do výkresovej dokumentácie.

    Revit predmetný otáznik v popiskách nezobrazí len v dvoch prípadoch. Buď má parameter, ktorý tag popisuje vyplnenú hodnotu, alebo sa v rodine popisku nachádza iný viditeľný element, ktorý Revit následne namiesto otáznika zobrazí. Môže to byť hociaký element, napr. kúsok symbolickej čiary, či orámovanie popisku a pod.

    Problém nastane, ak by sme chceli viditeľnosť tohto elementu v tagu vypnúť. V tom prípade Revit znovu vyhodnotí, ako keby bol tag prázdny a začne zobrazovať nechcený symbol otázniku. Nebude fungovať ani vytvorenie týchto pomocných elementov pomocou neviditeľných čiar.

    Trik nezobrazenia otázniku v popiskách spočíva vo vytvorení drobného elementu pomocou nástroja Vyplnená oblast (karta Ribbonu Vytvořit v rodine samotného popisku), kde v rámci typových parametrov tejto vyplnenej oblasti nastavíme Vzor výplně popředí a Vzor výplně pozadí na <žádny vzor> a odškrtneme parameter Maskování.

    Následne vyberieme čiary, ktoré tvoria profil tejto vyplnenej oblasti a priradíme im už spomínanú systémovú kategóriu <Neviditelné čáry>.

    Po potvrdení režimu úprav vyplnenej oblasti a načítaní takto upraveného tagu do projektu sme docielili, že Revit prestane zobrazovať symbol otázniku v popiske aj v prípade, že popisovaný parameter nebude mať vyplnenú hodnotu, t.z. že takto pripravený popisok je v projekte ako keby úplne skrytý. Ak však hodnotu parametra vyplníme, popisok ju začne korektne zobrazovať.
Videoukážka:Komentáře