Nová aplikace pro výpočet tlakové ztráty potrubí - Pressure Drops pro Revit

Minulý týden společnost Arkance Systems vydala nový nástroj Pressure Drops, což je nadstavbová aplikace pro Autodesk Revit, která umožňuje počítat tlakovou ztrátu VZT potrubí přímo v prostředí Revitu dle českých a slovenských standardů. V článku se blíže podíváme na tento nový software.

Výchozí nástroje Revitu umožňují výpočet tlakové ztráty vzduchotechnického potrubí, nicméně výpočet je vytvářen dle norem USA za použití ASHRAE tabulek. Projektanti sice mají možnost nastavit ztrátový koeficient pro výpočet tlakové ztráty na prvku ručně, ale některé tvarovky neumožňují takovéto zadání a je nutné využít pouze výpočet dle ASHRAE tabulek. Projektanti v České republice a na Slovensku narážejí na problém nedostatečných výstupů s použitím těchto tabulek a nemohou tak využívat BIM model VZT systému pro výpočty.

Aplikace Pressure Drops na kartě Doplňky

Nová aplikace Pressure Drops projektantům umožňuje výpočet talkové ztráty všech prvků s pomocí ztrátového koeficientu. Tím pádem je možné výpočet provádět přímo v prostředí Revitu s využitím modelu systému VZT. Aplikace se nachází na kartě Doplňky -> panel Pressure Drops a její hlavní dialog nabízí jednoduché a přehledné uživatelské prostředí. Uživatel nejdříve vybere trasu pro výpočet celkové tlakové ztráty a spustí aplikace. V rozhraní se zobrazují všechny vybrané prvky, přičemž rozsah zobrazených dat je možné měnit v nastavení aplikace.

Hlavní dialog aplikace Pressure Drops s přehledným zobrazením prvků trasy

Výpočet tlakové ztráty přímých a ohebných částí trasy přebírá Pressure Drops z výpočtů Revitu. Pro všechny ostatní prvky zadává uživatel ztrátový koeficient. Pressure Drops využívá kombinaci dat, získaných z modelu, a tohoto koeficientu k výpočtu tlakové ztráty prvku. K výpočtu je využívána Darcy-Weisbachova rovnice a výsledná celková tlaková ztráta vybrané trasy je zobrazena v dialogu s možností uložení hodnoty do schránky. Ztrátové koeficienty každého prvku jsou ukládány do parametru CS_LOSSFACTOR, takže v případě nového výpočtu nebo výpočtu pouze části trasy není nutné koeficienty zadávat opakovaně. Uživatel má navíc možnost zapisovat ke každému prvku ztrátu, která na něm byla vypočítána, do uživatelsky definovaného parametru. Tento proces tak uživatelům umožní efektivně nalézt a vypočítat tlakovou ztrátu na kritické trase bez opuštění prostředí Revitu. Při změnách systému potrubí pak je možné pružně ztrátu přepočítat.

Dialog nastavení aplikace Pressure Drops

Kromě výpočtu tlakové ztráty aplikace projektantům nabízí i přehledné zobrazení vybraných prvků systému s požadovanými vlastnostmi. Uživatel tak na první pohled získá přehled a o rychlosti, průtoku a dalších vlastnostech prvků na vybrané trase. Aplikace podporuje výpočty hranatého, kulatého i oválného potrubí vzduchotechniky. Podrobný popis aplikace je možné získat v uživatelské dokumentaci, případně shlédnout záznam webináře, který byl pořádán k příležitosti uvedení aplikace Pressure Drops na trh.

Pro vyzkušení aplikace je k dispozici zkušební verzi s plnou funkcionalitou po dobu 15 dní, kterou je možné stáhnout z produktové stránky. Zakoupení aplikace je možné z eshopu Arkance Systems. V rámci předplatného licence Pressure Drops zákazníci obdrží podporu k aplikaci na Helpdesku Arkance Systems a upgrade na nové verze vydané v průběhu trvání předplatného. Nová aplikace Pressure Drops pomůže projektantům TZB zefektivnit práci při návrhu potrubí vzduchotechniky.

Komentáře