Novinky v aktualizaci Revit 2024.2

Autodesk na konci října vydal svoji další aktualizaci pro aplikace Revit s názvem 2024.2 a přináší opět několik vylepšení v oblasti návrhu a dokumentace, interoperability a přenosu dat, stejně jako přehledů a analýz, na základě funkcí představených v poslední verzi. Aktualizace Revit 2024 jsou kumulativní - to znamená, že obsahují i všechny změny z dříve vydaných aktualizací. Nemělo by se tedy stát, že některé dříve opomenuté aktualizace znemožní instalaci nových aktualizací nebo nástrojů. Také tato aktualizace nepodporuje odinstalaci a jakmile je použita, nelze se vrátit do stavu před její instalací (to se týká jak Updatu 2024.1.1, tak také Updatu 2024.2).

Novinky Revit 2024.1.1

Ještě, než se podíváme na poslední update, dovolím si ještě krátce zmínit vylepšení, která přinesla aktualizace 2024.1.1 vydaná v první polovině září 2023. V této aktualizaci byly řešeny především konflikty a stabilita programu a jeho nástrojů:

Oprava konfliktu schémat

Uživatelé Autodesku ve větší míře hlásili problémy s upgradem modelů, šablon nebo rodin ze starších verzí, kdy docházelo při auditu souborů ke konfliktu schémat externích úložišť, která mohla být načtena do modelu nebo paměti a mohla ovlivňovat další modely s podobnými schématy. Tato aktualizace je obzvláště důležitá pro uživatele, kteří využívají sdílení práce a měli by na ni přejít všichni členové týmu. Aktualizace Revit 2024.1.1 by měla zabránit odstranění prvků nebo pádům způsobeným konflikty schémat u nově vytvořených modelů nebo modelů upgradovaných z verzí před Revitem 2024. Pokud byl model nebo jeden z jeho odkazů upgradován/upraven ve verzi 2024 před 2024.1.1 a došlo ke konfliktu schématu, je nutné po provedení této aktualizace upgradovat model znovu z původní předchozí verze.

Byla také vylepšena stabilita při upgradu modelu a při upgradu modelů s prvky P&ID.

S tím souvisí i aktualizace rozhranní API, kdy byl opraven problém, kdy uživatel pracuje s prvkem s připojenou entitou v aktualizovaném souboru a ve stejné relaci je otevřen soubor předchozí verze obsahující stejné schéma.

Vylepšená stabilita tvorby prvků:

Strop - zlepšena stabilita při vytváření stropu v půdorysu stropu.

Prohlížeč projektu - vylepšena stabilita při úpravách šablony výkazu panelu

Dialog Vlastnosti - opraven problém, kdy se parametry projektu s podobnými názvy napsanými různě velkými písmeny nezobrazovaly v dialogu vlastností prvku nebo dialogu typu.

Import/připojení souborů DWG/DXF/DGN/PDF - opraven problém, kdy aplikace Revit mohla při importu eliptického kužele nebo válce ze souborů DWG, DGN nebo DXF vytvořit prázdnou nebo neplatnou geometrii. Vylepšena stabilita povrchů založených na křivkách spline vytvořených z importované nebo připojené geometrie CAD. Byla vylepšena stabilita při importu nebo připojení souborů PDF.

Výkazy - Byl opraven problém, kdy prvky na výkresu nebylo možné upravovat ve výkazu na výkresu, který byl filtrován podle výkresu.

Pozemek - Byl vyřešen problém s nástrojem Vytvořit podobné u prvků terénu.

Potrubí - vylepšena stabilita zakázáním uživatelské úpravy hodnoty průtoku vyústky vzduchotechniky, pokud je parametr průtoku definován ve vzorci.

Stanovení rozměrů potrubí/trubky - vylepšena stabilita v případě, že po stanovení rozměrů byly odstraněny některé potrubní systémy a systémy trubek.

Spojky TZB - zlepšena stabilita při přetahování nebo převrácení ovládacích prvků spojek rodiny TZB.

Díly výroby TZB - Byl opraven problém s přiřazováním jedinečných identifikátorů GUID k součástem a  byl opraven problém při opakovaném načítání verzí součástí, aby si zachovaly hodnoty parametrů velikosti a popisu.

Výpočty ztrát tlaku - vylepšen výkon a stabilita výpočtů průtoku a tlakové ztráty u  modelů výroby obsahujících mnoho sítí.

Kolize - opraven problém, kdy byl při otevření palety Sdílené pohledy zakázán nástroj Kontrola kolizí.

Konstrukční analytický model - Byla zlepšena stabilita při umísťování okrajových podmínek čar na zakřivených analytických deskách.

Byly vyřešeny dílčí problémy cloudových modelů a zobrazování jejich historie a chování doplňku Personal Accelerator při čištění

Dynamo pro aplikaci Revit - Byl opraven problém související s funkcemi uzlů grafů v doplňku Dynamo for Revit.


Novinky Revit 2024.2

Domovská stránka
Domovská stránka byla opět aktualizována a byla zde přidána možnost přepnout zobrazení do nového režimu (technického náhledu), který nabízí nové možnosti vyhledávání, filtrování a snadnější navigaci ve složkách nebo cloudových modelech. Nejčastěji používané modely lze připnout. Mezi modely je možné vyhledávat a filtrovat, například podle data změny (vše, dnes, minulý týden, poslední měsíc, poslední 3 měsíce) a typu (rodiny a modely). Na kartě Projekty společnosti Autodesk se zobrazují projekty v cloudovém prostoru Autodesk Construction Cloud (ACC) se stromovou strukturou složek. Zobrazení lze uzpůsobit, projekty a soubory vyhledávat a filtrovat, zviditelnit pouze některé modely a zobrazovat data historie verzí.

Tmavý režim již i pro výkazy
Byl aktualizován tmavý motiv pro režim úprav výkazů, výkazů rozvaděčů a šablon výkazů rozvaděčů, aby byl konzistentní s ostatními tmavými pohledy. V tmavém motivu jsou podporovány všechny prvky výkazů (Pozadí, Texty, Čáry osnovy, Záhlaví, Pole pro zadání textu, Tlačítka, Posuvníky, Rozevírací seznam, Zaškrtávací políčko, Výběr čísla). Úpravy viditelnosti v tmavém motivu nemají vliv na nastavení skutečných barev ve světlém motivu a nemají vliv na tisk.

Při přepínání ze světlého motivu do tmavého režimu se automaticky zapne převod barev pro všechny pohledy, aby se zlepšila stávající čitelnost v tmavém režimu a snížilo se namáhání očí. Všechny úpravy viditelnosti mají vliv pouze na tmavý motiv. Nemají vliv na nastavení skutečných barev ve světlém motivu a při tisku. Výchozí barvy poznámek a přizpůsobené barvy z dialogů Viditelnost/Zobrazení, Styl objektu a Vlastnosti se převedou na tmavý motiv. Všechny přizpůsobené barvy ve výkazu automaticky upraví svou viditelnost v tmavém motivu, aby byly dobře čitelné v pohledu i ve výkresu.

Definování výšky tvaru od horní roviny
Při změně tvaru (střechy, podlahy, terénu) byla nově přidána možnost opět definovat výšku bodu od horní roviny (původního tvaru před úpravou). Výběrem možnosti Horní rovina se výška bodu nebo dělící čáry zobrazuje od horní roviny tvaru nezávisle na přidruženém podlaží nebo odsazení od počátku. Takto byly výškové body tvaru definovány před verzí Revit 2023.

Řazení parametrů Instance i typu
Parametry projektu můžeme nyní seřadit podle abecedy vloženými ikonami řazení jak v paletě Vlastnosti, tak i v dialogu Vlastnosti typu. Výchozí nastavení řazení těchto parametrů lze nastavit v souboru Revit.ini.
Zapamatování oddělovače šířky ve Vlastnostech typu
Šířka sloupce, která bude nastavena v dialogu Vlastnosti typu bude zapamatována a zachována jako nastavení daného programu a daného počítače.

Zdokonalení nástroje Vytvořit podobné
Kromě vytváření klasických rodin pomocí nástroje Vytvořit podobné, je nyní možné také vybrat oblouk, křivku, spline, elipsu nebo čáru v prvcích kreslení a tento nástroj automaticky zvolí odpovídající a správný nástroj v paletě kreslení (oblouk, křivku, spline, elipsu atd.). Toto platí také pokud je vybrána čára, křivka, stěna nebo nosník, který je zakreslen odpovídajícím tvarem.

Zachování pohledů u variant návrhů
Pohledy vytvořené v jiné, než primární variantě návrhu budou při přijetí primárního návrhu zachovány. Ve výchozím nastavení nejsou nyní pohledy v dialogu Vymazat pohledy vyhrazené varianty zaškrtnuty, takže můžeme zaškrtnout pouze ty pohledy, které chceme odstranit. Dříve byly některé typy pohledů (například pohledy schéma/kresba nebo výkazy) vytvořené ve variantě návrhu, který má být odstraněna, zaškrtnuty k odstranění a nebylo možné je zrušit. Bylo nutné je vždy vymazat.

V editoru skupin lze přidat čáru hranice plochy
V Editoru skupin modelů je nyní možné přidat čáru určující hranici ploch (pomocí nástroje Hranice plochy) pro úpravu jejich hranic. Pokud byly v půdorysu ploch objekty sdruženy do skupiny, nebo byla nejprve vytvořena skupina objektů, lze i uvnitř skupiny změnit definici ploch včetně jejích hranic. 

Dynamo pro Revit
Jádro aplikace Dynamo Core bylo upgradováno na verzi 2.19.3. Integrace Dynamo verze 2.19 do aplikace Revit zlepšuje možnosti výpočetního návrhu. Díky vylepšené funkci vyhledávání, která zohledňuje typografické chyby a poskytuje relevantnější výsledky, mohou návrháři rychle najít konkrétní uzly a balíčky, které požadují, a tím ušetřit čas. V této verzi můžeme rychle připnout poznámky k uzlům přetažením poznámky na uzel. Tato verze také zavádí vylepšenou identifikaci uzlů balíčku a vylepšené prostředí editoru Python, mimo jiné upgrady. Mimo jiné zahrnuje další vylepšení uživatelského rozhraní a možnost ukotvení a uvolnění více oken jazyka Python na bočním panelu pro zvýšení efektivity práce. Do uzlů Watch 3D můžete přidat vstupní porty a uzel bude zobrazovat geometrii z každého vstupu současně.

Upraveno prostředí API
Bylo přidáno rozhraní API pro přidávání bodů v nástroji SlabShapeEditor. Nová metoda SlabShapeEditor.AddPoint (IList <XYZ>) přidá seznam bodů k prvku, který podporuje úpravy tvaru desky. Tato metoda by měla být volána po aktivaci objektu SlabShapeEditor prvku.

Synchronizace s centrálním souborem
Byl vylepšen výkon funkce Synchronizovat s centrálním souborem v modelech aplikace Revit s odstraněnými velkými pracovními sadami.

Vydání Twinmotion 2023.2
Nově byla také vydána verze Twinmotion 2023.2, kde byl přidán dynamický systém globálního osvětlení a odrazů Lumen z Unreal Engine 5, který zvyšuje realističnost architektonických vizualizací v reálném čase. Ve spojení se schopností importovat animované prvky a vylepšenými možnostmi tvorby scén se Twinmotion stává ještě výkonnějším nástrojem pro architekty. Spolupráce mezi Revitem a Twinmotion byla posunuta na další úroveň díky jednotnému přihlášení (SSO) pomocí Autodesk ID, které zjednodušuje přístup k vizualizačním schopnostem Twinmotion přímo z Revitu.

Vylepšení pro výkresy
Byla vylepšena barva náhledu hranice výřezu při přetahování pohledů na výkres a barva hranice výřezu byla nastavena jako barva předvýběru. Barvu lze nastavit v dialogu Soubor > Možnosti > Barvy > Předvýběr.

Materiály
Zobrazení cesty k serveru pro popisek textury materiálu se nyní zobrazuje, i když cestu k serveru nelze nalézt.

Vylepšení pro profese TZB

Vylepšení výkonu při návrhu elektrických analytických uzlů
Výkon prohlížeče systémů byl vylepšen tím, že se u velmi rozsáhlých modelů snížil čas strávený úpravami elektrických analytických uzlů až o 90 %. Díky dodatečné optimalizaci došlo k výraznému zlepšení výkonu u velkých modelů.

Vylepšení elektrických obvodů
Byla vylepšeno rozhraní API ElectricalSystem.Create, aby při vytváření elektrického systému s konektory, jejichž napětí bylo namapováno na parametr instance, používalo napětí prvního odpovídajícího konektoru.

Díly výroby
Byla přidána možnost mapovat tvarovky v návrhu na díly výroby a změnit prvky služeb. Také byla přidána podpora pro navrhování jednotlivých prvků do výroby. Byla vylepšena konzistence zasílání zpráv mezi vícebodovou trasou a upozorněním na neshodu služby. Bylo vylepšeno zachování přepsaných spojek při použití funkce opakovaného načtení konfigurace. Bylo vylepšeno chování funkce vložení dílu, aby se automaticky přepínala na základě polohy kurzoru vzhledem k dílům v modelu. Byla vylepšena architektura konfigurace opakovaného načtení, aby se zvýšila úspěšnost spojení dílů při ověřování spojení. Byly vylepšeny kontroly připojení, které se mají odpojit, při obrácení potrubí během přetahování prvků na kreslicí ploše. Byla vylepšena funkce konfigurace opakovaného načtení, aby se snížila pravděpodobnost odpojení v situacích jako je pohyb v důsledku změny délky spojky, připojení k návrhu ohebného potrubí, připojení k návrhu trubky nebo přesun rovných segmentů s pevnou délkou (vsuvky).

Analytické systémy TZB
Byla přidána podpora vytváření projektových a sdílených parametrů pro typy budov a prostorů nebo parametrů pro informace o projektu, které mohou být použity verzí gbXML načítanou aplikací OpenStudio.

Dále byla opravena stabilita některých prvků a dílčí nedostatky. Především:
 • vylepšena stabilita při přidávání výškové kóty na pozemek
 • vylepšena stabilita při aktualizaci úhlové kóty
 • vyřešen problém s výkonem, kdy otevření libovolného závislého pohledu obsahujícího kóty mohlo trvat mnohem déle než otevření hlavního pohledu
 • vylepšena stabilita při práci v Prohlížeči projektu
 • zlepšena doba odezvy při spuštění příkazu Systém konstrukčních nosníků
 • opraven problém, který u některých modelů s mnoha rovnoběžnými nosníky bránil úspěšnému spuštění příkazu systému nosníků ve 2D pohledech
 • opraven problém, ke kterému mohlo dojít při úpravách typů rodin
 • zlepšena stabilita při nastavení plné výplně jako vzoru na nemaskovací vyplněné oblasti v rodině
 • vylepšená stabilita díky vyřešení chyb s nedostatkem paměti při otevírání modelů s mnoha komponentami se složitou geometrií
 • zlepšena stabilita při exportu modelů s ocelovými prvky do formátu IFC u modelů bez podlaží budovy
 • zkrácení času pro operace připojení IFC až o 15 %.
 • zkrácení času pro operace importu/připojení CAD až o 50 % u souborů SAT, Rhino a SKP
 • zlepšena stabilita při přetahování nebo převrácení ovládacích prvků spojek rodiny TZB
 • opraven problém a zlepšila se stabilita při používání dílů výroby
 • vyřešen problém s digitálními podpisy
 • opraven problém související s funkcemi uzlů grafů v doplňku Dynamo pro aplikaci Revit
 • opraven problém, kdy nebylo možné vypočítat výtah výztuže pro tvary výztuží se segmenty
 • vylepšena stabilita při odebírání první a poslední tyče pro sadu výztuží se 2 tyčemi ve 3D pohledu
 • opraven problém, kdy chyběl obtisk a jeho hostitelský prvek v renderování realistického pohledu, pokud byly vypnuty hrany v možnostech grafického zobrazení
 • opraven problém, kdy nebylo možné upravovat prvky se sdílením práce na výkresu, pokud je u výkresu pro výkaz nastaveno filtrování podle výkresu
 • již je podporováno přepsání nastavení variant návrhu ve výkazech filtrovaných podle výkresů
 • vyřešen problém s nástrojem Vytvořit podobné u prvků terénu
 • vyřešen problém, ke kterému docházelo při přidáváním bodu s rozsáhlými změnami výšky v podlaží/terénním útvaru s hranou spline
 • vyřešen problém, kdy se po rozdělení nedařilo upravit tvar desky
 • vylepšena stabilita při úpravách zaoblení schodiště
 • opraven problém, kdy nebylo možné přesunout podlaží, protože analytický otvor nesledoval změnu
 • zlepšena stabilita při umísťování okrajových podmínek čar na zakřivených analytických deskách
 • vyřešen problém, kdy při psaní textové poznámky nebyl nahrazen aktuální výběr v poznámce
 • vylepšena stabilita aplikace Revit po obnovení konfiguračních souborů uživatelů
 • vylepšena stabilita při zavírání pohledů
 • vylepšena stabilita modelů se sdílením práce při ukončování aplikace Revit a výběru možnosti Ano pro uložení změn
 • opraven problém, kdy se uživatelům během instalace aktualizací zobrazovaly výzvy k zadání původního souboru RVT.msi, pokud je aplikace Revit nainstalována souběžně s jiným produktem společnosti Autodesk, který obsahuje komponentu Revit Interoperability, například Navisworks Manage


Komentáře