Uvolněte inteligenci vašich BIM dat propojením Power BI s Autodesk Construction Cloud

 V dnešní době, kdy stavby a stavební průmysl procházejí digitální revolucí, je klíčové umět využít moderní nástroje, které usnadní správu projektů, optimalizují procesy a poskytují cenné analýzy. V tomto článku se zaměříme na spojení dvou silných hráčů v oblasti technologií - Power BI od Microsoftu a Autodesk Construction Cloud (ACC). Kombinace těchto nástrojů otevírá nové možnosti pro efektivní správu a vizualizaci dat ve stavebním průmyslu.

ACC je komplexní platforma, která integruje několik klíčových nástrojů pro správu projektů ve stavebnictví. Ty umožňují lepší spolupráci, snižují rizika a zvyšují efektivitu projektů. Power BI je špičkový nástroj pro vizualizaci a analýzu dat od společnosti Microsoft. S Power BI můžete snadno importovat, transformovat a vizualizovat data z různých zdrojů, včetně databází, Excelu a dalších aplikací. Power BI nově umožňuje přímé připojení k datům v ACC, což umožňuje rychlý a snadný přístup k informacím o projektu nebo stavbě i pro uživatele, kteří nemají licenci ACC, ale potřebují sledovat pokrok projektů, stavby, náklady a další klíčové ukazatele v reálném čase. To umožňuje rychlé identifikování případných zpoždění nebo problémů a okamžité přijímání odpovídajících opatření.


Jak to funguje?

Pro správné fungování budete potřebovat:
  • licenci Microsoft Power BI 2022 nebo novější
  • přístup k manažerskému přehledu odpovídajícího účtu ACC 
  • vytvořenou extrakci dat z projektu za posledních 30 dní nebo mít extrakci naplánovanou v pravidelných intervalech 
Prvním krokem je propojit Power BI s Autodesk Construction Cloud pomocí tzv. konektoru. Konektor umožňuje připojit se k různým službám Autodesk Construction Cloud, jako jsou BIM 360, PlanGrid, BuildingConnected a Assemble. 


Po připojení do ACC můžete vybrat data, která chcete importovat do Power BI, například informace o projektu, dokumenty, úkoly, problémy, rozpočty, harmonogramy a další.

Druhým krokem je vytvořit reporty a dashboardy v Power BI pomocí importovaných dat. Power BI nabízí mnoho možností pro vizualizaci dat pomocí grafů, tabulek, map a dalších prvků. Můžete také použít funkce Power BI pro vytváření výpočtů, filtrů, měřítek a dalších analýz. Reporty a dashboardy vám pomohou získat lepší přehled o stavu vašich stavebních projektů a identifikovat oblasti pro zlepšení. Pokud nechcete nebo nevíte jak vytvořit report, můžete použít jednu z mnoha předpřipravených šablon Autodesku. Ty si můžete stáhnout z ACC - modul Insight, menu Datový konektor.


Třetím krokem je sdílet reporty a dashboardy s ostatními uživateli Power BI nebo s členy vašeho týmu ACC. Power BI umožňuje publikovat reporty a dashboardy na webu nebo v mobilní aplikaci Power BI. Můžete také exportovat reporty do formátů PDF nebo PowerPoint pro prezentaci. Po publikování do webové verze Power BI máte možnost sdílet report s vašimi zákazníky, dodavateli a spolupracovníky a zajistit tak transparentnost a spolupráci na vašich stavebních projektech. Sdílený report lze také zpětně umístit do přehledu Insight v ACC jako uživatelskou kartu. Stačí z webové aplikace Power BI vygenerovat veřejný link a ten následně vložit do karty Power BI na řídicím panelu ACC.


Využití Power BI ve spojení s Autodesk Construction Cloud otevírá cestu k efektivní správě BIM projektů a lepšímu porozumění datům. Pokud chcete vyzkoušet Power BI s Autodesk Construction Cloud, můžete si stáhnout bezplatnou zkušební verzi Power BI nebo se přihlásit k bezplatnému účtu Autodesk Construction Cloud.

Na celý postup se můžete podívat v následujícím videu:

 


Komentáře