Fabrication CAMduct - vytvoření vlastního dialogu s informacemi o úloze

Aplikace Fabrication CAMduct pro přípravu výroby umožňuje uživatelům i vytvoření vlastního dialogového okna Informace o úloze.


Toto dialogové okno poskytuje možnost zadat nebo zobrazit informace o úloze, které mohou být užitečné pro správu. Při vytváření nové úlohy v CAMduct se ve výchozím nastavení zobrazí standardní dialogové okno Informace o úloze.


Ale informace zobrazené v tomto okně lze modifikovat. K možnostem přizpůsobení se dostanete přes příkaz Database > Configuration > User Interface. Zde zaškrtnete možnost Use Custom Form v poli Job Information Form a zpřístupní se vám tlačítko Edit ..., přes které se spustí prostředí editace dialogového okna. 


Pro definování rozvržení vlastního dialogu používáte různá datová pole s informacemi o zakázce, zákazníkovi, přepravě a další. Navrhnuté rozvržení je možné uložit do samostatného souboru a přenést na jinou pracovní stanici s instalací CAMductu.


Komentáře