Autodesk Fabrication - konfigurace uživatelů a jejich oprávnění

Aplikace Configure Users vám umožňuje snadno a přehledně spravovat oprávnění uživatelů a udělit přístup pouze k určitým funkcím v rámci všech produktů Autodesk Fabrication (CAMduct, CADmep, ESTmep), což především minimalizuje rizika nechtěné změny v nastavení, které tyto produkty používají. Aplikace je standardní součástí instalace a její použití je velmi jednoduché. 


Pro úspěšné spuštění aplikace Configure Users je nutné, aby existovala v umístění konfigurace Fabrication složka "Users". V případě, že jí aplikace nenalezne, bude zobrazeno chybové hlášení:


Nejprve tedy zkontrolujte v umístění konfigurace, kterou používáte a pro kterou chcete oprávnění uživatelům nastavit, existenci složky "Users". Případně složku vytvořte. Musí být jako podsložka ve složce "Database". Pokud jste konfigurace nepřesunuli do vlastního umístění, jsou standardně uloženy ve "Veřejných dokumentech" na lokálním disku, např. pro verze 2024 může vypadat cesta takto:  C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Fabrication\Configurations\*název konfigurace*\Database.
  • Po vytvoření složky "Users" spusťte aplikaci přes Start > Fabrication CAMduct 2024 > Configure Users.
  • Zvolte konfiguraci databáze, pro kterou chcete oprávnění nastavit.


  • Objeví se okno s možnostmi přihlášení:
  • Přihlašovací údaje zadejte takto:

    User: Administrator
    Password: admin

  • Následně se spustí okno aplikace, kde můžete vytvářet nové uživatele a nastavovat jejich oprávnění:

Pro vytvoření nového uživatele klikněte na User > New. Určete přihlašovací jméno (Login Name), heslo (Password). Pokud heslo nevyžadujete, nechte pole prázdná. Dále máte možnost vynutit přihlášení, nebo vytvořit nový administrátorský účet. A hlavně můžete nastavit seznamy toho, co uživatel může a nemůže měnit:


Pro editaci existujícího uživatele na něj klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte "Properties", nebo "Delete" pro odstranění uživatele.


Ve sloupci "Access" se zobrazují oprávnění přidružená k danému uživateli. Klíč těchto oprávnění si můžete zobrazit přes nabídku "Help":


Na závěr pozor na jeden důležitý fakt. Není vhodné, aby například oprávnění na editaci databáze mělo více uživatelů. Pokud změny provedlo více uživatelů, uloží se pouze změny vytvořené posledním uživatelem, který aplikaci zavřel, protože přepíše všechny předchozí změny.
 

Komentáře