Popisek názvu pohledu v Revitu

V kontextu práce s několika pohledy na výkresu se stává nezbytným a v některých případech žádoucím opatřit každý pohled identifikační popiskou, specifikující typ pohledu a měřítko. Výchozí styl zobrazení této popisky sice existuje, avšak vzhledem k ne vždy optimálnímu výchozímu nastavení mnoho uživatelů tuto funkci vypíná. Jak tedy vytvořit vlastní identifikační popisek a jak tato stylizace funguje v českém prostředí projektu?


V přednastavených šablonách nebo v běžném nastavení Revitu se automaticky zobrazuje číslo detailu, název pohledu a měřítko pomocí vynášecí čáry. Číslo detailu však nemusí odpovídat běžně používaným vlastnostem v českém prostředí. Název pohledu a měřítko jsou obvykle v pořádku, ale vynášecí čára často působí rušivě, a proto mnoho uživatelů tuto funkci standardně vypíná.

Vytvoření vlastní popisky, která zahrnuje pouze název pohledu a měřítko, může být velmi užitečné. Taková popiska je provázaná s vlastnostmi pohledu, což eliminuje potřebu ručně kontrolovat texty na výkrese sloužící jako popisky. Díky tomu je popiska vždy aktuální a odpovídá přesně vloženému pohledu.

Pro vytvoření vlastní popisky využijeme šablony rodiny „Název pohledu“. Do této rodiny vložíme štítky odpovídající parametrům, které chceme zobrazit v popisku. Můžeme si zvolit parametry jako Rodina, Název pohledu a Měřítko. Dále nastavíme správný font textu, který odpovídá projektu, a zajistíme vhodné zarovnání.Rodiny popisky nyní načteme do projektu. Vytvořím si duplikát typu rodiny „Výřez“, abych měl možnost mít výřez s popiskem i bez něj. V nastavení typu vložím nově vytvořenou rodinu do vlastnosti „Nadpis“, následně vypnu zobrazení pomocných čar, které považuji za rušivý prvek. U pohledů, které chci s popiskem, změním typ na odpovídající s popiskem. Defaultní umístění popisku je v levém spodním rohu a bohužel nelze změnit, takže je potřeba ručně zarovnat každý popisek pro každý pohled. Pokud však zaměňujeme výřezy na výkresech, můžeme ve vlastnostech typu výřezu zaškrtnout volbu „Zachovat pozici nadpisu“, což udrží pozici nadpisu i při změně výřezu.


Název pohledu odkazuje na parametr „Název pohledu“, ale každý pohled má vlastnost „Název na výkrese“, kterou můžeme vyplnit. Tento parametr má větší prioritu a pokud je vyplněn odkazuje se popisek na něj. Je možné tedy pojmenovávat pohledy v Revitu jedním způsobem a zobrazovat na výkrese jiný název pomocí vlastnosti „Název na výkrese“Do popisku můžeme samozřejmě vložit více informací. Jednou ze zajímavých vlastností, kterou můžeme zobrazovat, je například Fáze.

Vytvořením vlastních popisků pohledů v Revitu výrazně zefektivníte práci na projektech v prostředí BIM.


Viz videoukázkaKomentáře