Nastavení izometrie v AutoCAD Plant 3D

AutoCAD Plant 3D je specializovaná aplikace pro 3D návrh a dokumentaci potrubních systémů chemických, potravinářských a zpracovatelských závodů. Jako výstupy jsou obvykle používány montážní schémata - izometrie. Nedávno jsem se setkal s požadavkem zákazníka na generování izometrických výkresů v AutoCAD Plant 3D s tím, že chtěl, aby se určité komponenty na izometrickém výkresu popisovaly a zobrazovaly stejně jako ostatní komponenty, ale neobjevovaly se na výkazu materiálů. 

Způsobů řešení tohoto požadavku je několik. Já jsem zvolil cestu pomocného parametru, pomocí nějž lze ovlivnit výkaz, zobrazení, popisování nebo kótování vybraných komponent. Nyní vám ukážu, jak nastavit styl izometrie, abychom splnili tento požadavek.

V prvním kroku si v nastavení projektu vytvořím parametr, pomocí kterého budu řídit způsob vykazování komponent na izometrii. Nazvu ho například “BOMVISIBILITY”. Tento parametr nastavím jako typ “List” a zadám mu dvě hodnoty - “ON” nebo “OFF”, pomocí kterých budu řídit způsob vykazování.


Poznámka – název parametru zadávejte velkými písmeny. Někdy se stává, že parametry zadané kombinací malých a velkých písmen nefungují správně.
Další nastavení budu provádět v souboru isoconfig.xml daného stylu. Pro editaci XML souboru je vhodné použít pokročilejší editor než vestavěný Poznámkový blok. Můžete například použít XML Editor od Microsoftu, který je zdarma - XML Notepad.
V tomto editoru zkopírujte existující schéma, např. Default. Lze použít i jiné. 

U nově vytvořeného schématu můžeme nastavit, do jakých hladin se budou jednotlivé komponenty umisťovat, případně jak se budou zobrazovat ve výkazech materiálů. Já jsem zkopíroval výchozí schéma (Default) a hladiny ponechám stejné jako má toto schéma, nicméně pro vykazování (reporting) použiji hodnotu “False”, protože nebudu chtít komponenty v tomto scématu zahrnout do výkazu materiálu. Dále je třeba pro nově vytvořené schéma určit, pro jaké komponenty se má použít. K tomu slouží filtr. Zadáme ve schématu název filtru. Např. BOMVisibility.


Tento filtr se stejným názvem je třeba nadefinovat.  Duplikujte nějaký stávající filtr, zadejte název stejný jako jsme použili u schématu a do pole “Value” zadejte podmínku “BOMVISIBILITY = OFF”. To znamená, že pokud bude u dané komponenty zadaná hodnota “OFF”, bude použit tento filtr.V posledním kroku je ještě třeba přidat do souboru Iso.atr parametr “BOMVISIBILITY”. 


Nyní, když u vybraných komponent zadáte u parametrů “BOMVISIBILITY” hodnotu “OFF”, tyto komponenty se zobrazí na izometrii, popíší se, umístí do hladin jako ostatní komponenty, ale nebudou vykázány ve výkazu materiálů.

Podívejte se na postup na videu: 
Komentáře