Revitová inovace: Perfektní atika bez starostí

 V tomto článku se zaměříme na jednoduchý, ale mimořádně účinný způsob, jak v Autodesk Revitu modelovat oplechování atiky pomocí přídavku stěny. Tato metoda je ideální pro architekty a projektanty, kteří hledají rychlý a přesný způsob, jak do svých modelů přidat estetické a funkční detaily atiky. 


Přídavky stěny v Revitu představují mocný nástroj pro přidání architektonických detailů, jako je oplechování atiky, přímo do designu vašich stěn. Tyto prvky se přidávají skrze typové nastavení stěny, kde v sekci skladby můžete přistupovat k možnostem přidávání těchto prvků. Aby bylo možné přídavky stěny využívat, je nezbytné mít v zobrazení aktivní řez (Section View), což odemkne šestici příkazů potřebných pro práci s těmito architektonickými detaily. Mezi těmito příkazy najdete i možnost 'Přídavek stěny', která vám umožní přidávat a upravovat oplechování atiky a další prvky s vysokou mírou přesnosti a detailnosti.  


Po aktivaci příkazu 'Přídavek stěny' v Revitu se otevírá možnost přidávat do vašeho projektu architektonické detaily pomocí profilů. Tento nástroj umožňuje uživatelům nejen vkládat různé typy přídavků, ale také detailně nastavit jejich umístění, zarovnání a materiál, což je zásadní pro přesné modelování oplechování atiky. V dialogovém okně nebo panelu vlastností na levé straně obrazovky lze jednoduše kontrolovat a upravit přesné umístění přídavku ve vztahu k atice nebo stěně, čímž získáte plnou kontrolu nad výsledným vzhledem vašeho návrhu.


Pokud ve vašem projektu v Revitu využíváte přídavek stěny pro modelování oplechování atiky, výška samotné stěny nebude kritickým faktorem, protože profil oplechování je automaticky zarovnán k horní hraně stěny. Díky tomu zůstane oplechování správně umístěné i v případě, že dojde ke změně výšky stěny. Nicméně, pokud se rozhodnete použít funkci 'Rozdělit oblast' pro modelování horní části atiky, například pro vytvoření specifické izolační vrstvy, je třeba mít na paměti, že ořezání a nahrazení části oblasti se vztahuje k dolní hraně definovaného prostoru. Tento postup umožňuje sice větší flexibilitu při definování materiálových vrstev, avšak vyžaduje pečlivější plánování ve vztahu k celkové výšce stěny a umístění atiky.

V přídavku stěny je možné implementovat více architektonických doplňků, což umožňuje komplexní reprezentaci konstrukčních vrstev, včetně aplikace oplechovacích prvků nebo desek. 

V Přídavcích stěn nabízí Revit funkci ořezávání, která umožňuje modifikaci původních prvků stěny tak, aby bylo dosaženo požadovaného vzhledu. Tato funkcionalita je klíčová pro zajištění toho, že všechny komponenty stěny, včetně oplechování, budou správně vzájemně sladěné. Je důležité poznamenat, že při vkládání profilů není možné upravovat jejich sklon během procesu kreslení. Proto je nezbytné pečlivě zvážit úhel sklonu profilů již v předstihu, abyste zajistili, že každý detail bude v modelu vyjádřen s maximální přesností.

V další části článku se zaměříme na proces tvorby vlastního profilu pro oplechování atiky v Revitu, což je zásadní krok pro získání požadovaného architektonického detailu. Začněte založením nové rodiny v Revitu, využijte šablonu určenou pro profily. V této šabloně můžete nakreslit konturu oplechování nebo jiného přídavku, který plánujete v projektu použít.  


Pro zajištění maximální flexibility a adaptability profilu doporučuji navrhnout jej jako parametrický. Parametrické kreslení umožňuje, aby byl profil snadno upravitelný přímo v kontextu projektu, což je ideální pro přizpůsobení profilu různým typům stěn nebo specifickým návrhovým požadavkům. Tato metoda vám umožní vytvořit profil, který nejen vypadá přesně podle vašich představ, ale je také flexibilně upravitelný pro různé aplikace v rámci vašeho projektu, což je klíčem k efektivnímu a dynamickému návrhářskému procesu v Autodesk Revitu.

Pro možnost nastavení sklonu u vytvořeného profilu je nezbytné již při jeho vytváření zahrnout parametry pro sklon. Vytvořte nový parametr typu Sklon, který bude sloužit k řízení sklonu profilu. Tento parametr bude klíčový pro flexibilitu při následném používání profilu v projektu.


Protože sklon nelze řídit přímo v části přídavku stěny, vytvořte vzorec, který využije parametr sklonu k ovládání převýšení jedné strany profilu. Definujte tento vzorec jako délka profilu krát parametr sklonu. Tímto způsobem dosáhnete vytvoření profilu s definovaným sklonem, a co je důležité, umožníte upravovat sklon přímo v projektu.

Nastavení parametrů profilu v rámci projektu se provádí prostřednictvím prohlížeče projektu v Autodesk Revitu. Rozměry a sklon profilu je nutné pečlivě definovat před samotným vytvářením přídavku stěny. Optimální postup spočívá v přesném zarovnání profilu na stěnu v přídavku stěny a následné úpravě jeho rozměrů.  

Při tomto postupu je důležité věnovat pozornost správnému zarovnání profilu na stěnu v rámci přídavku stěny, neboť následné úpravy rozměrů mohou mít vliv na posunutí profilu. To závisí na způsobu, jakým byl profil původně nakreslen a na hranách, na které je zarovnáván.


Ukázka postupu - video
Závěrem lze konstatovat, že využití přídavku stěny v Autodesk Revitu pro modelování oplechování atiky přináší architektům a projektantům efektivní nástroj pro integraci estetických a funkčních detailů do jejich projektů. Tato metoda umožňuje přesnou a flexibilní tvorbu detailů, což výrazně zvyšuje efektivitu návrhového procesu.


Komentáře