Statika stavebních konstrukcí s Autodesk Revit a BDS


Zvýhodněná projekční sada "Autodesk Building Design Suite Ultimate 2013" (Revit, AutoCAD Architecture, 3ds Max, Navisworks...) nově obsahuje i aplikaci "Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013". Ta slouží ke snadnému a rychlému provádění konstrukčních analýz, dimenzování a optimalizaci stavebních konstrukcí metodami konečných prvků (MKP/FEM). Robot Structural Analysis (RSA) umí přebírat 3D BIM model z Revitu a tak výpočty a analýzy konstrukcí lze snadno provádět a aktualizovat ještě během úvodních návrhů stavby. Tlačíko "Analysis & Code Check" na ribbonu "Analyse" v Revitu Structure odešle aktuální model stavby přímo do do RSA (popř. jej zde zaktualizuje).


Návrhy spojů ocelových konstrukcí z Robot Structural Analysis lze případně přenést i zpět do Revitu Structure.

Detaily komunikace mezi aplikacemi Revit Architecture, Revit Structure a Robot Structural Analysis popisuje dokument whitepaper dokument (PDF, 5MB, anglicky) Autodesku.

Viz též:

Komentáře