Rozšiřující nástroje Revit Tools 1.5 pro Revit 2013

Užitečným doplňkem pro projekční aplikaci Autodesk Revit jsou "CADstudio Revit Tools", sada nástrojů rozšiřujících možnosti Revitu. Revit Tools jsou součástí bonus DVD "CS+" a zákazníci CAD Studia tak získávají tuto aplikaci zdarma.


V právě uvedené nové verzi Revit Tools 1.5 najdete doplněné funkce Plocha střechy a Legenda stěn, plus řadu menších oprav. Celkový počet samostatných funkcí tak již dosáhl počtu 21. Podrobnější popis funkcí a videoukázky najdete na stránce Revit Tools.

Revit Tools 2013 si můžete stáhnout buď ze stránky CAD Studio Download nebo přímo z Revitu pomocí "Autodesk Apps Exchange", knihovny Autodeskem otestovaných aplikací.

Komentáře