Úroveň podrobností v BIM projektu

Každý projekt postavený na konceptu informačního modelu budovy (BIM) pracuje s určitou úrovní detailu. Čím vyšší je úroveň podrobností dat, tím vyšší je hodnota BIM informací použitelných pro další zpracování projektu (rozpočtování, statické a energetické analýzy, správu majetku, provoz...). Proto se řada národních a profesních norem BIM věnuje i minimální požadované úrovni podrobností (level of detail, LOD). A proto by také měla být úroveň detailů sjednána mezi objednatelem a projektantem, pokud daný projekt nevzniká přímo dle dohodnuté BIM normy.

S úrovní podrobností souvisí i podobný koncept, úroveň vývoje (level of development) - tedy stupeň spolehlivosti a důvěryhodnosti připojených informací. Tato úroveň zpravidla stoupá v průběhu vývoje projektu. Rovněž tato úroveň bývá v různých normotvorných dokumentech standardizována.

Častým nedorozuměním v chápání konceptu BIM je spojování požadavků na datové informace se vzhledem výkresu, s grafickou informací. Vzhled přitom není pro účely využití BIM dat stěžejní a bývá dobře (a nezávisle na BIM) standardizován projekčními normami a zvyklostmi.

Požadavky na úroveň informací v BIM projektu mohou například vypadat takto:

LOD 100 = je zde křeslo
LOD 200 = je zde křeslo vyžadující plochu 1500x1500 mm
LOD 300 = je zde křeslo s područkami a s kolečky
LOD 400 = je zde křeslo model XY od výrobce PQ
LOD 500 = je zde křeslo model XY od výrobce PQ nakoupené od FG dne 1.1.2013

Požadavky na úroveň podrobností dat se mohou týkat i požadavků na detaily zobrazení (příklad z britského AEC BIM Protocol):


Pamatujte, že teprve rozsah a kvalita datových informací tvoří skutečnou hodnotu BIM projektu pro uživatele - ať je jím inženýrská firma spolupracující na projektu nebo přímo investor či provozovatel využívající data BIM projektu pro FM systém správy majetku.

Zajímavé informace k problematice úrovně podrobností najdete v příspěvku What is this thing called LOD na blogu Practical BIM.

Více o konceptu BIM

Komentáře