Tloušťky čar v perspektivním pohledu v Revitu

V tomto článku si ukážeme, jak jednoduše a efektivně nastavit tloušťky čar v perspektivním pohledu v Revitu. Pro úplnost jsou zde uvedeny i jiné možnosti nastavení tlouštěk čar. Každý uvedený způsob je vhodný pro jiné využití a projevuje se buď v pracovním prostoru nebo do výstupů. Výsledek změn v tloušťkách čar je patrný na obrázcích níže:

Perspektivní pohled - tlusté čáry
Perspektivní pohled - tenké čáry

Možnosti nastavení:
  • Změna zobrazení čar pomocí funkce Tenké čáry na panelu Pohled, toto nastavení se týká pouze pracovního zobrazení v modelu, nemá vliv na výstupy. Slouží pouze pro přehlednost při práci na modelu.
  • V dialogu Přepsání viditelnosti/zobrazení pro daný perspektivní pohled můžeme pro každou kategorii prvků nastavit tloušťku čáry dle nastavení tlouštěk čar v Doplňkových nastaveních. Toto nastavení se projevuje i ve výstupech. Nastavení je možné uložit do šablony pohledů a využít ho pro specifické pohledy.

  • Ve stejném dialogu Přepsání viditelnosti/zobrazení pro daný pohled lze definovat pro všechny kategorie prvků Půltóny. Samotné nastavení pro Půltóny lze definovat v panelu Správa -> Doplňková nastavení -> Půltóny. Kde je možné definovat konkrétní nastavení půltónů. V dialogu pro tisk lze pak určit tenké čáry při tisku pro kategorie, u kterých jsou přiřazeny půltóny. Klikněte na funkci Zaměnit půltón za tenké čáry. Tato metoda se projeví až ve výstupu.  • V samotném dialogu Tlouštěk čar v Doplňkových nastavení můžeme definovat minimální hodnoty tlouštěk pro všechna pole přímo pro perspektivní pohled. Tím definujete potřebné tloušťky pro všechny prvky bez rozdílu. Revit umožňuje definovat minimální hodnotu tloušťky čáry na 0,025 mm. 
  • V případě, kdy je potřeba definovat tloušťky hran tenčí, je vhodnější využít nastavení velikosti oříznutí perspektivního pohledu. Po výběru výřezu v daném okně klikněte v kontextovém pásu karet na funkci Velikost oříznutí. V dialogu Ořezat velikost modelu zvyšte rozměr oříznutí modelu a definujte oříznutí podle měřítka s uzamčenými proporcemi, viz obrázky níže. Tento způsob je nejefektivnější a projevuje se jak v samotném pohledu při práci s modelem, tak i do výstupů.Ve přiloženém videu jsou popsány poslední dva uvedené způsoby:

Komentáře