Vkladáme dvere/okná do obvodového plášťa v Revite

Revit ponúka bohaté možnosti pri tvorbe a úprave obvodových plášťov. Jeden z nástrojov ako rýchlo vytvoriť tento typ konštrukcie je použitím volby Obvodový plášť pomocou nástroja Stena na karte Architektura. Následne má užívatel možnosti vybrať z dostupnej ponuky typov obvodových plášťov načítaných v šablóne.


Práve tento spôsob vytvrenia modelu plášťa prináša zo sebou malý "háčik", a to ten, že ak je potrebné aby súčasťou plášťa boli dvere alebo okno, Revit zdanlivo neponúka možnosť vloženia ďalšieho prvku do konštrukcie plášťa. V nasledovnom postupe si ukážeme jednoduché spôsoby, ako si prispôsobiť model plášťa a možnosti ako následne vkladať prvky aj do takéhoto typu konštrukcie.


Po vytvorení obvodového plášťa sa prepneme v prehliadači projektu na zobrazenie 3D pohladu, a vyberieme len časť panelu (pomocou klávesy TAB), v ktorej budeme chcieť umiestniť dané dvere alebo okno. Zvolenú časť panelu je nutné odomknúť kliknutím na ikonku pripínačiku - odopnúť.


Alternatíva 1:
Po zvolení (odomknutého) panelu je následne kliknutím vo vlastnostiach je potrebné zameniť túto časť za "klasickú" stenu - do ktorej bude následne možné štandardne vkladať prvky napr. dvier či okien. Tejto stene nadefinujeme hrúbku aj materiál identický ako zasklenie obvodového plášťa a zabezpečíme tak detail vykreslenia akoby bol prvok súčasťou plášťa (viď. videoukážka nižšie).


Alternatíva 2:
Po kliknutí na zvolený panel (odomknutý) vo vlastnostiach vyberieme knižničné prvky, ktoré sú už prispôsobené na vkladanie do obvodového plášťa - a umožňujú tak priamo zameniť napr. panel plášťa za dvere alebo okno (viď. videoukážka nižšie). Nie je teda potrebné nahradzovať časti panelov za steny ako v predch. príklade. Niektoré tieto knižn. prvky (napr. dvere) nájdete implicitne po inštalácií (pre českú knižnicu) v adresári:


C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Libraries\Czech_INTL\Dveře\M_Výplňová stěna, dvojité sklo.rfa
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Libraries\Czech_INTL\Dveře\M_Výplňová stěna, jednoduché sklo.rfa
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Libraries\Czech_INTL\Dveře\M_Výplňová stěna, výloha, dvoj.rfaJednotlivé postupy alternatív si pozrite na nasledovnej videoukážke:


Komentáře