Revit MEP - odhadovaná délka kabelů

Délka kabelů/vodičů v Revitu - v poslední době téma, které ke mě přicházelo z více stran. A v té souvislosti jsem registroval i odpověď: "To Revit neumí, protože neumí modelovat přesné trasy vodičů".

Tak jsem si včera večer udělal kafe, zapil ho drinkem, co "Vám dává křídla", a když jsem měl pocit, že vidím zvuky, spustil jsem Revit MEP. Přepnu na kartu Systém a...

Samotný příkaz, lépe řečeno objekt, chcete-li kategorie "Vodič" mi nepomůže, protože mi skutečně neumožní nakreslit přesné vedení kabelů. Ale zkusili jste koncové prvky propojit do logických obvodů? Elektrický obvod má v Revitu parametr Délka, která prezentuje jakousi délku vodičů v okruhu:


Odkud se bere a jak funguje?

Je to součet vzdáleností X,Y a Z mezi všemi prvky v obvodu. Vzdálenosti jsou sčítány od referenčního bodu (počátku) rozváděče až po jednotlivé spojky v koncových prvcích.

Názorný příklad:

 
Rozváděč vložený do výšky 1500 mm (výška kde je bod vložení této komponenty), zásuvka vložená do výšky 500 mm. Objekty jsou od sebe vzdálené 1000 mm horizontálně a 1000 mm vertikálně. V elektrickém obvodu je spočtena délka 2010 mm. Kde se vzalo tedy ještě těch 10 mm navíc? Výsledek by měl být 2000, když jsou komponenty na stejné stěně, je to tak? Těch 10 mm navíc je ještě započtená vzdálenost prvku spojky od počátku v rodině zásuvky. Pokud by byla spojka v rodině umístěna přesně na průsečík referenčních rovin, které definují počátek, pak bude výsledek v obvodu 2000 mm.

Ale! Ne vše v projektu bude rovnoběžné s osami X,Y a Z. Na podobném příkladu, s objekty ve stejném umístění, jako u předchozího příkladu (výšky 1500 mm a 500 mm), jen na stěně, která je otočená a není tak rovnoběžná s osou X.

 
Spočtená délka je 2414,2 mm, proč? Protože výpočet probíhá stále stejně, součet vzdáleností v X,Y a Z. 700 + 714,2 + 1000 (rozdíl výšek) = 2414,2.
 
Ve výkazu kategorie Elektrických obvodů mohu tedy mít odhadované délky kabelů.
 
A drobná poznámka na závěr: Pokud nebude v obvodu vybrán rozváděč u parametru Délka se zobrazí "Nespočteno".

Komentáře