Odstupové vzdálenosti, manipulační zóny a Revit

V každém stavebním objektu se vyskytuje celá řada elementů nebo zařízení, u nichž je z různých důvodů nutno dodržet různé odstupové vzdálenosti. Někdy je to volný prostor, který je potřeba k instalaci nebo údržbě zařízení, jindy dostatečná vzdálenost umožňující přívod vzduchu nebo prostor nezbytný k obsluze zařízení.  Používáme-li k zhotovení stavebního projektu BIM nástroje a máme tedy k dispozici kompletní 3D geometrii objektu, nabízí se možnost i tyto odstupové zóny vizualizovat ve 3D, aby bylo možné projekt co nejlépe koordinovat. Zobrazení odstupových zón kolem  objektů, které je vyžadují, nám umožňuje jednoduchou vizuální kontrolou okamžitě ověřit, že se v nich nenachází žádný jiný předmět nebo konstrukce. Kromě toho mohou být tyto zóny zahrnuty do automatických kontrol kolizí a přispět tak k celkové lepší zkoordinovanosti projektu a snížení objemu víceprací při realizaci. Přestože v Revitu neexistuje systémový nástroj, který by odstupové vzdálenosti kolem zařízení řešil, existuje možnost jak je v projektech zobrazit. Jak?
Řešením je vymodelovat odstupovou oblast jako součást rodiny daného zařízení, například jako kvádr, který zařízení obklopuje. Model odstupové vzdálenosti by ale měl splňovat některé základní podmínky. Měl by být standardně v projektu neviditelný mělo by být možné jej zobrazit ve specifických pohledech. Dále by měl být graficky jasně odlišen od geometrie samotného zařízení a i v pohledech, kde bude viditelný, by neměl zařízení zakrývat. Vhodný způsob zobrazení ve 2D i 3D může vypadat například jako na následujícím obrázku, kde je odstupová vzdálenost kolem jednotky klimatizace znázorněna jako průhledný kvádr ohraničený červenou přerušovanu čarou.
Pojďme se se tedy podívat, jak rodinu obsahující odstupovou zónu připravit tak, aby se chovala přesně podle našich představ. Nejprve je potřeba v rodině připravit referenční roviny, ke kterým bude hmota vázána. Velmi důležité je, aby u těchto rovin byla vlastnost Je reference nastavena jako Není reference nebo Slabá reference. Pak můžeme přejít k vytvoření samotné hmoty odstupové vzdálenosti například nástrojem Vysunutí. Aby bylo těleso průhledné a v pohledech nezakrývalo geometrii vlastního zařízení, vyvotříme si pro tyto účely speciální materiál, jemuž na záložkách vzhled a grafika nastavíme vysokou průhlednost. Jako výchozí bod lze použít například některé ze skel z předinstalované knihovny vzhledů.


Aby bylo možné odstupovou vzdálenost v jednotlivých pohledech snadno skrýt, bude potřeba pro ni zavést úplně novou podkategorii, jejíž viditelnost bude ve standardních pohledech možné vypnout. Podkategorii založíme přímo v editoru rodin v dialogu Styly objektů a nastavíme pro ni výchozí způsob zobrazování. Nastavením červené barvy a vzoru čar Skryté dosáhneme červeného ohraničení jako na předchozím obrázku. 


Důležité je používat u vždy u každé rodiny stejný název podkategorie, aby bylo možné v projektech viditelnost odstupových vzdáleností jednoduše ovládat. Dobrý nápad je založit si danou podkategorii i v šabloně, kterou standardně používáme pro projekty a nastavit správně její viditelnost v šablonách pohledů. To bude nutné provést nejen pro kategorii Mechanická zařízení, kterou používám v ukázce, ale i pro další kategorie, které si to vyžadují.
Máme-li rodinu s odstupovou vzdáleností připravenou, vložíme ji do projektu a provedeme detekci kolizí, bude odstupová vzdálenost do detekce automaticky zahrnuta a kolize s dalšími objekty identifikována i v případě, kdy je její viditelnost vypnutá. 


Pokud chceme mít při koordinacích volnějsí ruce a ponechat si možnost vyloučit odstupové vzdálenosti z automatických detekcí kolizí, můžeme ještě v editoru rodin svázat viditelnost tělesa odstupové vzdálenosti s parametrem typu ANO/NE. Tímto parametrem pak budeme moci v projektu určovat, zda se u dané instance zařízení odstupová vzdálenost použije nebo ne. V projektu můžeme dále zavést Globální parametr (Novinka od verze 2016 R2), se kterým parametr viditelnosti odstupové vzdálenosti všech zařízení asociujeme, což nám dá možnost jednoduše "jedním kliknutím" pro celý projekt ovládat zahrnutí odstupových vzdáleností do detekcí kolizí.


Naprostá většina existujících RFA knihoven výrobců stavebních prvků v současné době požadované odstupové vzdálenosti neobsahuje, což je z mého pohledu škoda. Mít informace o prostorových nárocích zařízení okamžitě k dispozici při jeho umísťování do projektu je zcela jistě pohodlnější než muset je zjišťovat z technické dokumentace. Myslím se, že by každá kvalitní rodina odstupové vzdálenosti měla obsahovat, protože pro projektanta i uživatele stavby se jedná o neméně důležité informace než je geometrie samotného objektu nebo popisná data. 

Námět na článek byl inspirován přípěvkem na blogu Applying Technology to Architecture.Komentáře

  1. Dobrý den, je prosím nějak možné zachovat průhlednost zońy i po připojení na systém trubek/potrubí, který přepisuje barvu systému?

    OdpovědětVymazat

Okomentovat