Obtisk v Revite: nastavenie priehľadného pozadia

Funkcia Obtisk na karte ribbonu Vložiť slúži k umiestneniu obrázkov na povrchy modelu napr. pre účely rendrovania (plagát na stene, logo firmy na fasáde, billboard, a pod.). Nedávno som sa stretol s celkom zaujímavou otázkou, a to ako umiestniť obtisk v Revite (slovensky: obtlačok, anglicky: decal) do modelu tak, aby jeho pozadie bolo priehľadné.
Obr.1 Požadovaný výsledok

V nastavení obtlačku síce možno jednoducho definovať obrázku okrem jeho odrazivosti, svietivosti, textúr atď aj jeho priehľadnosť. V tomto prípade sa ale jedná o definíciu celkovej priehľadnosti obrázku v %, nie však o možnosť definovať priehľadnosť pozadia obrázku:

Obr.2 Definícia priehľadnosti v %

Aby sme dosiahli požadovaný výsledok (znázornený na Obr.1), je potrebné použiť tento malý trik:
V prvom kroku je potrebné vytvoriť z pôvodného obrázku (originálu) negatív, kt. budeme následne potrebovať. Najjednoduchšie riešenie je otvoriť požadovaný obrázok napr. cez Skicár (Malování, Windows Paint). Kliknite pravým tl. myši a z ponuky vyberte Invertovať farbu (Invert color).


V nastavení typu obtisku v Revite v riadku Zdroj (1) zadajte cestu k obrázku (originál), rozkliknite volbu Vyjmuté části (anglicky: cutouts) a vyberte možnosť Soubor obrázku (2), následne zadajte cestu k negatívu (3). Podporované sú nasledovné formáty: .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .tif.


Týmto spôsobom je možné dosahnuť efekt priehľadného pozadia, výsledky môžu v modeli vypadať napr. takto:


Komentáře