Prvky TZB výroby v Revite 2018

Nová verzia Autodesk Revitu 2018 priniesla v oblasti funkcií Prvky výroby (angl. Fabrication Parts) v podstate dve zásadné novinky.

Prvou je možnosť definície sklonu pri dieloch výroby. Tento nástroj sa zobrazí na kontextovom páse kariet pri vkladaní jednotlivých dielov trubiek, alebo po označení - výbere - dielov trubiek z modelu.


Druhou, oveľa zaujímavejšou novinkou, je vytvorenie viacbodovej trasy z prvkov TZB výroby, ktorej predstavenie si pozrite na nasledovnej videoukážke:


Nasledujúce nové funkcie sú pekným príkladom toho, že Autodesk postupne zapracováva do Revitu (pomaly, ale predsa) nástroje z produktových rád Fabrication CADmep - kde bola napr. táto funkcia viacbodovej trasy známa pod tlačítkom Create Design line.

Komentáře