Revit 2018 - úprava trasy obvodu

V jednom ze starších článků jsem popisoval, jak Revit počítá délku kabelů (více zde). Revit 2018 přichází v tomto směru se zásadní změnou. Délka kabelů už není počítána jako prostý součet vzdáleností X, Y a Z mezi jednotlivými prvky. Nově lze v rámci vytvořeného elektrického obvodu trasu upravovat. A tím získat přesnější údaje o délce kabelů.

Chcete-li trasu obvodu upravit a tím zpřesnit parametr Délka, vyberte obvod a klikněte na tlačítko Upravit trajektorii, zobrazí se Editor trasy obvodu.

 

V Editoru lze určovat Režim trasy. Všechna zařízení - připojí všechna zařízení v obvodu k rozvaděči. Jestliže chcete, aby aplikace Revit k rozvaděči připojila pouze nejvzdálenější zařízení, vyberte položku Nejvzdálenější zařízení.


Trasu lze editovat i přesněji, ručně posouvat jednotlivé části trasy, upravovat pozici koncových bodů, nebo vkládat nové řídicí body - viz krátká video ukázka:


V dialogu Nastavení elektro lze změnit výchozí hodnotu odsazení trasy (platí pouze při využití režimu trasy Nejvzdálenější zařízení).


Komentáře