Tipy pro efektivní šablony Revitu

Kromě všech nastavení, ovlivňujících vzhled grafických výstupů, výkazů nebo načtených často používaných knihovních prvků, mohou šablony Revitu uchovávat i mnoho velmi užitečných nastavení, která dokážou urychlit často prováděné úkony a ušetřit vám tak značné množství času. Kvalita šablon mívá podstatný vliv na efektivitu práce, přičemž jejich potenciál v praxi často nebývá plně využit. Pojďme si tedy připomenout pár tipů/triků pro tvorbu efektivních šablon.

Pracujte s typy pohledů

Šablony pohledů jsou běžně používaným (a velmi silným) nástrojem, který urychluje tvorbu grafických výstupů požadovaného vzhledu a zabraňuje nekonzistentnosti v jednotlivých výkresech stejného typu. Obvykle jsou jednou z nejdůležitějších součástí firemních šablon. 
Méně často jsou však používány tzv. typy pohledů, které mohou v kombinaci s šablonami povznést efektivitu práce ještě o úroveň výše. Jak tedy s nimi pracovat?

Důležité je to, že Revit pro každou rodinu pohledu (3D pohled, půdorys, řez...) dovoluje vytváření typů stejným způsobem jako pro jakoukoliv jinou rodinu. Jednou z vlastností typu pohledu je šablona, podle které se automaticky nastaví vzhled nově vytvořeného pohledu. 

Obrázek 1: Vlastnosti typu pohledu

Pokud si pro každý často používaný způsob zobrazení do šablony připravíte vlastní typ pohledu s přiřazenou šablonou pohledu, můžete tak velice rychle vytvářet celé sady pohledů požadovaného druhu. Je-li například potřeba vygenerovat slepáky pro všechna podlaží budovy, místo zdlouhavého duplikování jednotlivých půdorysů a změny jejich vzhledu výměnou šablony jednoduše vyberete daný typ půdorysu a všechna podlaží ze seznamu, a všechny půdorysy budou vytvořeny v jednom kroku i se správným přiřazeným vzhledem. V prohlížeči projektu budou navíc od ostatních typů půdorysů přehledně odděleny, pokud používáte seskupování na bázi "Rodina a typ".

Obrázek 2: Vytvoření nových půdorysů

Třiďte pohledy podle parametru

Zavedení vlastního projektového parametru pro pohledy a seskupování pohledů v prohlížeči projektu dle jeho hodnoty je v praxi běžně používaná věc a pro mnoho uživatelů tedy nic objevného. Rád bych zde však ukázal, jak může práce s tříděním pohledů dle vlastního parametru zapadat do výše popsaného workflow s typy pohledů. 

Používáte-li pro třídění pohledů vlastní parametr nazvaný například "Skupina pohledů", můžete jeho hodnoty uložit do již do připravených šablon pohledů. Při rozdělení pohledů podle schématu patrného z obrázku č.3 (01-Stavební, 02-Prezentace...), tedy všem šablonám pohledů pro tvorbu stavební dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy...) vyplníte tuto hodnotu na 01-Stavební. 

Obrázek 3: Seskupení pohledů dle parametru
 
Obrázek 4: Vlastnosti šablony pohledu

Tím zajistíte to, že každý nově vytvořený pohled bude vždy správně zařazen do příslušné skupiny,  nebudete jej muset vyhledávat ve známé skupině označené "???", a hodnotu parametru pro zařazení do skupiny zadávat ručně. Celkem elegantní řešení, co říkáte?
Jistě jste si všimli číselného označení, které jsem v předchozích příkladech použil pro názvy typů pohledů, šablony pohledů a hodnoty parametru pro seskupování. Zavedení takových kódových označení pomůže práci s pohledy velkou měrou zpřehlednit a usnadnit uživatelům orientaci v tom, co k čemu patří. Všechny typy pohledů i k nim přiřazené šablony pro tvorbu stavební dokumentace je vhodné pojmenovat názvem začínajícím společným kódem, který odpovídá kódu použitém v parametru pro seskupování (v ukázce kódové označení 01) a další typy a šablony obdobným způsobem 02, 03... Tento způsob třídění lze dále využít třeba pro filtrování prohlížeče projektu ve chvíli, kdy je pro práci potřeba jen určitý druh pohledů a sami si jistě najdete další zajímavá využití.

Používejte filtry pohledů

Dalším účinným nástrojem s mnoha možnostmi využití jsou filtry pohledů. Pro příklad uvedu jeden z nich. Vytváříte si pro práci s modelem velké množství pracovních řezů a nechcete, aby se jejich značky tiskly v půdorysech pro stavební dokumentaci? Jistě, každou takovou značku můžete individuálně skrýt tam, kde nemá být vidět. Pohodlnější ale bude mít vše pod kontrolou centrálně a to třeba tak, že si do nastavení viditelnosti/zobrazení šablony pohledu pro stavební půdorysy nadefinujete filtr. Takovým filtrem můžete vypnout viditelnost značek řezů, které jsou označeny jako pracovní. Kritériem pro takový filtr může být třeba název typu řezu, hodnota jeho parametru "Skupina pohledů" nebo jiná jeho vlastnost.


Globální parametry

Dalším nástrojem, který může urychlit vaši práci, jsou globální parametry. Stejně jako filtry pohledů jsou opět použitelné pro široké spektrum scénářů. Jedním z těch nejzákladnějších může být například ovládání natočení severky na všech výkresech z jednoho místa. Nejlépe to bude fungovat, když severku vytvoříte jako součást rodiny rohového razítka a úhel jejího natočení nastavíte jako parametr typu. V šabloně si pak můžete založit globální parametr "Natočení severky", se kterým parametr severky v jednotlivých rohových razítcích asociujete. Pokud si toto nastavení uložíte do své projektové šablony, natočení severek na všech výkresech se stane otázkou vyplnění hodnoty jednoho globálního parametru. Do rohových razítek navíc můžete přidat další "inteligenci" třeba použitím podmínkových vzorců, které umožní například zrušit natočení severek u vybraných situačních výkresů pouhou změnou hodnot parametru typu ano/ne.


 
Vymysleli jste vlastní originální postupy, které používáte ve svých šablonách pro rychlení práce? Podělte se o ně s ostatními čtenáři v komentářích pod článkem.
 

 

Komentáře

  1. Dobrý den, článek mě velice zaujmul.

    Jakým postupem můžu zavést vlastní projektový parametr pro pohledy
    Mohl byste mě navést jak to udělat.

    Děkuji

    OdpovědětVymazat

Okomentovat