Prefabrikované konstrukce v Revitu

Na Autodesk APP Store je pro uživatele s předplatným k dispozici rozšíření aplikace Revit 2018 pro tvorbu prefabrikovaných  betonových konstrukcí Structural Precast Extension for Revit 2018.
Po instalaci tohoto dříve avizovaného doplňku se v pásu karet Revitu zobrazí nová karta Precast obsahující celou řadu nástrojů pro tvorbu prefabrikovaných dílů včetně výztuže, automatické generování výrobních výkresů a export CAM souborů pro obráběcí stroje.


V nastavení prefabrikace lze nastavit celou řadu podrobných parametrů pro vytvoření jednotlivých částí jako např. maximální vzdálenosti pro rozdělení vybraných prvků na části, typy použitých úchopů, styky jednotlivých částí, způsob vyztužování nebo typ kótování na výrobních výkresech. Použít lze vlastní knihovní prvky ať už pro úchyty panelů, přepravní závěsy, spojky nebo vlastní typy prutů a sítí.


Výrobní dokumentaci lze generovat automaticky podle firemních nastavení.


Jednotlivé části lze také exportovat do CAM formátů. Podporované formáty jsou Unitechnik 6.0 a PXLM 1.3

Vytvořené návrhy lze pak přenášet do Navisworks nebo do BIM 360 Team pro snadnější komunikaci a koordinaci se stavbou.

Toto rozšíření je od Autodesku jistě dobrý počin, obsahuje základní spojovací prvky a úchyty. Pro větší použitelnost by to chtělo ještě rozšířit o další konstrukční prvky jako sloupy, patky a další spojovací prvky


Komentáře