Nastupujeme do BIM - komunikace návrhu s Revit Live (3/4)


Zvažujete přechod na BIM nástroje a postupy v projekční přípravě, výstavbě či provozování staveb? Jak se BIM liší od běžných CAD postupů - z pohledu projektantů a architektů? V sérii 4 krátkých videoukázek si představíme typické pracovní postupy využívající softwarové BIM nástroje firmy Autodesk, především Revit a BIM 360. Viz předchozí díl.

3. díl - komunikace návrhů


Kombinace aplikací Autodesk Revit, Revit Live a BIM 360 Docs nabízí silné nástroje pro zažití vašeho projektového návrhu tak jak byl zamýšlen, pro vizuální identifikaci možných problémů v návrhu, pro jejich sledování a vyřešení.

Jak vypadá tento pracovní postup v reálném nasazení

Jednoduchým exportem Revit modelu do Revit Live jsou všechny v Revitu nadefinované pohledy prezentovány ve fotorealistickém zobrazení, kompletně s přesným přirozeným osvětlením vycházejícím z lokality projektu, datumu a času. Uživatelé se mohou ponořit do projektového návrhu a zkoumat model pomocí virtuálního prožitku.


V tomto příkladu se vedoucí projektu zdravotnického centra chce přesvědčit, že každý úsek modelu poskytuje přístup osobám s postižením, zejména lidem na vozíku. Po provedení odpovídajících výškových nastavení lze návrh zažít z jejich perspektivy a přitom objevit některé problémy návrhu, jako například výšku pítek ve vstupní hale. Při dalším procházení modelu metodou klepni-a-jdi je zřejmé, že i výška madel na pacientských toaletách bude jen obtížně dosažitelná. To lze ověřit kontrolou návrhových vlastností objektu vytvořeného v Revitu.

S těmito zjištěními mohou být tyto chyby nahlášeny prostřednictvím BIM 360 Docs s jeho připomínkovacími funkcemi. Aby se zajistilo vyřešení těchto chyb, je založena sledovatelná závada, kompletně s podrobným popisem problému a doporučeným datem dořešení, a je přiřazena konkrétnímu členovi projektu.

Jakmile jsou v Revitu dokončeny potřebné změny, může projektant odpovědět vedoucímu projektového týmu a dokonce mu poskytnout obrázky změn návrhu pomocí stejného sledovacího nástroje, který udržuje aktuální záznamy o postupu řešení závady.

Potvrzení vyřešení závady lze provést pomocí funkce porovnání v BIM 360 Docs, který vizuálně zvýrazní co přesně bylo upraveno v nejnovější verzi projektového návrhu. V tomto okamžiku může být závada uzavřena, a každý v projekčním týmu vidí, kdo se podílel na jejím vyřešení.viz též čtvrtý díl série

Komentáře