Nastupujeme do BIM - rekonstrukce budovy s Recap, Revit a BIM 360 Docs (4/4)


Zvažujete přechod na BIM nástroje a postupy v projekční přípravě, výstavbě či provozování staveb? Jak se BIM liší od běžných CAD postupů - z pohledu projektantů a architektů? V sérii 4 krátkých videoukázek si představíme typické pracovní postupy využívající softwarové BIM nástroje firmy Autodesk, především Revit a BIM 360. Viz předchozí díl.

4. díl - komunikace návrhů


Podívejme se na to, jak může BIM 360 Docs spolupracovat s nástroji v sadě AEC Collection, včetně Revit, Revit Live a Insight, na projektu modernizace historického mlýna a jeho přestavby na kancelářské prostory.

Jak může projekt rekonstrukce vypadat prakticky?

U každého projektu rekonstrukce a renovace je důležité začít přesnými informacemi o stávajícím stavu budovy. Zachycení reality 3D skenováním je rychlá a levná alternativa k ručnímu odměřování rozměrů. V tomto projektu bylo provedeno laserové oskenování interiéru a exteriéru budovy. Výsledná data mračna bodů byla importována do Autodesk Recap, kde následná editace zajistila, aby rozměry budovy byly co možná nejpřesnější. Tato data jsou pak importována do Autodesk Revitu, kde je vytvářen inteligentní 3D model zakreslením stěn, dveří, oken a dalších prvků budovy nad daty mračna bodů vytvořenými v Autodesk Recap.


Vzhledem k tomu, že záměrem projektu bylo zvýšit energetickou efektivitu projektu pro kancelářské využití, mohou být informace z modelu Revitu následně analyzovány pomocí Autodesk Insight, ve kterém lze procházet indikátory reálného výkonu, typy materiálů, vliv obsazení místností nebo různé varianty ventilace, vytápění a chlazení.

Jak projekt postupuje, může být sdílen se zbytkem projektového týmu pomocí BIM 360 Docs. Zde mohou členové týmu také procházet model a v reálném čase zasílat zpětnou vazbu. BIM 360 Docs může být využit i pro přiřazování a sledování úkolů.

V tomto příkladu byl vznesen požadavek na doplnění čidel na pracovištích. Projektant následně zareaguje odpovědí. Při pozdějším procházení modelem lze zvýraznit tyto změny návrhu. Navíc lze porovnávat různé verze modelu, kde si všimnete i méně patrných změn návrhu. BIM 360 Docs udržuje přesné záznamy o všech otevřených, zodpovězených i uzavřených požadavcích a problémech.

A až přijde čas na prezentaci finální verze návrhu, můžete využít Revit Live. Revit Live je cloudová služba, která promění vaše modely Revitu na virtuální svět, ve kterém každý člen projektového týmu, včetně investorů, lépe pochopí výsledný projekt s vysokou mírou přesnosti, jen s využitím informací poskytnutých v modelu Revitu.
Komentáře