Nastupujeme do BIM - týmová spolupráce v BIM 360 (2/4)


Zvažujete přechod na BIM nástroje a postupy v projekční přípravě, výstavbě či provozování staveb? Jak se BIM liší od běžných CAD postupů - z pohledu projektantů a architektů? V sérii 4 krátkých videoukázek si představíme typické pracovní postupy využívající softwarové BIM nástroje firmy Autodesk, především Revit a BIM 360. Viz předchozí díl.

2. díl - týmová spolupráce


Aplikace Autodesk BIM 360 Design umožňuje projektovým týmům spolupracovat na sdílených modelech Revitu. Pomáhá redukovat chyby i opomenutí a umožní rychleji dokončovat projekty.

Jedním u komponentů aplikace BIM 360 Design je cloudová spolupráce - Revit Cloud Worksharing. Systém přístupových oprávnění ke složkám v modulu správy dokumentů umožňuje týmům definovat a řídit, kdo smí přistupovat k jednotlivým typům dat přicházejícím přes Revit Cloud Worksharing.

Pohled architekta

V příkladu pracovního postupu spolupracuje architektka s týmem statiků v projektu využívajícím Cloud Worksharing. Architektka potřebuje zvětšit místnost, takže změní polohu dveří a posune několik příček. Pak použije nástroj publikování v Revitu pro výběr pohledů a listů modelu, které mají být publikovány na cloud. Jakmile jsou tyto změny architektkou provedeny, model je synchronizován s centrálou a poté publikován do prostředí správy dokumentů BIM 360.

Modul projektové spolupráce, který je součástí předplatného k BIM 360 Design, pomáhá týmům efektivně řídit a koordinovat výměnu rozpracovaných dat. V prostoru každého jednotlivého týmu máte k dispozici aktuální pohled na nejnovější stav modelu. Jednotlivé týmy mají plnou kontrolu nad tím, jak ostatní projektové týmy vidí a využívají aktuální stav jejich práce.

Užitečným nástrojem v modulu projektové spolupráce je projektová časová osa. Jde o vizuální reprezentaci výměny dat, zobrazující datové balíčky, které týmy sdílely a využívaly v průběhu celého života projektu. Balíček je kontejner obsahující Revit modely a sady, které jednotliví spolupracující členové sdíleli mezi jednotlivými týmy.


Pohled z perspektivy statika

Stejně jako architektka, může i statik procházet veškerá sdílená projektová data publikovaná do cloudu - pomocí prohlížeče v prostoru jeho týmu. Tento prohlížeč zobrazuje agregovaný pohled na projektový model, kombinující modely vlastněné týmem statiků a i všechny modely využívané (konzumované) v jejich týmovém prostředí. Projektant statiky využil předchozí balíček, který s ním byl sdílen týmem architektů. Nyní se v časové ose objeví nový balíček s aktuálními změnami provedenými architektkou. Díky BIM 360 Design je zobrazení změn během návrhového procesu snadné a intuitivní. Projektant může porovnat změny mezi obdrženým balíčkem a předchozím balíčkem onoho týmu a zobrazit všechny přidané, odstraněné a změněné prvky daného BIM modelu. Jednotlivé týmy mohou procházet změnové informace dle týmu, dle projektové fáze nebo dle podlaží.

V minulosti by projektant procházel revizní obláčky a jednotlivé listy projektu. Pomocí BIM 360 Design může projektant získat rychlý náhled na počet a typ změn provedených architektkou. Jakmile projde všechny změny, může se projektant rozhodnout použít (konzumovat) tento balíček, protože některé architektonické změny ovlivní i jeho statický projekt.
Konzumací balíčku přenese projektant statiky tento architektonický balíček do pracovního prostoru svého týmu. Tímto krokem nepřebírá jeho vlastnictví ani zodpovědnost za obsah, ale jen získá kopii dat architektonického balíčku, zahrne ji do pracovního prostoru svého týmu a použije ji pro další vývoj projektu.

Pokud si uživatelé Revitu připojí konzumované online modely z jiných týmů, budou tyto odkazy Revitu v týmovém pracovním prostředí automaticky aktualizovány. Nyní, s automaticky aktualizovaným propojeným architektonickým modelem, může projektant upravit statický model tak, aby odpovídal změnám architektonického návrhu.

Spolupráce aplikací Revit, BIM 360 Docs a BIM 360 Design poskytuje lepší kontrolu, skvělou správu dat i zlepšenou produktivitu a efektivitu navrhování při multidisciplinární týmové spolupráci.viz též třetí díl série

Komentáře