Novinky Revit 2019.1

Podobně jako u předchozích verzí uvolnil Autodesk průběžnou aktualizaci BIM aplikace Revit, určenou pro předplatitele. Přináší několik zajímavých novinek. S těmi nejdůležitějšími vás nyní chceme seznámit.

MOŽNOST MODIFIKOVAT ŠRAFOVACÍ VZOR NA HORNÍ HRANĚ STĚNY


První drobné vylepšení zaznamenal Revit v případě modifikování šrafovacího vzoru, který je umístěn na horní hraně stěny. Nyní lze daný šrafovací vzor zarovnat, přesunout či pootočit. Tato změna se nevztahuje na šrafovací vzor v řezu v případě seříznutí stěny. Daný šrafovací vzor lze umístit na horní hranu stěny pomocí nástroje Malba.


ZAROVNÁNÍ A UCHOPENÍ ŘEZU


Drobné vylepšení zaznamenal i řez, na který lze nyní aplikovat nástroj Zarovnat. Tento nástroj lze použít i v momentě, kdy je nutné daný řez pootočit.
Dále byl řez doplněn o uchopovací režim, který umožní jeho jednoduchý přesun do pozice, kterou opravdu chcete.

 

 

VYLEPŠENÝ IMPORT DVOJITÝCH ŠRAFOVACÍCH VZORŮ


Revit 2019 představil novou funkci dvojitých šrafovacích vzorů. Nicméně, daná funkce měla pár drobných vad v případě spolupráce s programem AutoCAD.
V Revitu 2019.1 daná funkce zaznamenala zásadní vylepšení. Již neplatí, že dvojité šrafovací vzory naimportované z AutoCADu do Revitu se tváří jako dva samostatné šrafovací vzory umístěné nad sebou. Nyní se daný šrafovací vzor chová jako jeden objekt a automaticky se vyplní parametr vzor výplně popředí a pozadí.

 

 

VYLEPŠENÁ NAVIGACE V PERSPEKTIVĚ


Revit 2019 nám představil funkci perspektivního režimu promítání. Navigace v tomto režimu zobrazení nebyla zcela intuitivní, proto Autodesk přistoupil k drobným vylepšením, které práci v daném režimu zpříjemní, ale rozhodně nedosahují kvalit nástrojů jako má Enscape či Lumion.
Nejdůležitější změnu prodělal nástroj zoom. Zoomování v perspektivním režimu má za následek pohnutí kamery. Použití kolečka myši nemělo žádný efekt na zobrazení perspektivy v předchozí verzi Revitu, z tohoto důvodu bude nutné si na tuto novu vlastnost zvyknout. Pokud se chcete vyhnout tomuto chování, je důležité si nejprve zapnout ořezovou oblast.
Režim perspektivního promítání prodělal další drobné změny:
-    V případě duplikování perspektivního pohledu se nastavení pozice kamery a zoomu převedou do nového pohledu v nezměněné podobě.
-    Zamčeným perspektivním pohledem nelze rotovat a ani kamera nejde posunout do jiné pozice.
-    Ořezání pohledu za pomocí ořezové oblasti lze nyní vyvolat přes pravé tlačítko myši. To stejné platí i pro resetování ořezové oblasti.
-    Nyní lze jednoduše rotovat v režimu perspektivního zobrazení za pomocí stisku kolečka myši a klávesy Shift.

 

MOŽNOST VYTVOŘIT 3D ŘEZ V PERSPEKTIVĚ


Další vylepšení, které Autodesk zaimplementoval do Revitu, je možnost vytvořit 3D řez v perspektivním režimu zobrazení.

 

 

NOVÁ ÚVODNÍ OBRAZOVKA


Po zapnutí Revitu Vás čeká malé překvapení, celá úvodní obrazovka byla přepracována tak, aby byla minimalistická a efektivní.
Nejužitečnější novou funkcí je začlenění malé ikonky do náhledu projektu, která informuje o propojení souboru s centrálním modelem.
Po najetí kurzoru na náhled daného souboru se zobrazí informační panel, který informuje uživatele o cestě k uloženému souboru, datum posledního uložení a jeho velikosti.
Levá část úvodní obrazovky prodělala také značné zjednodušení, pokud pracujete přes BIM 360, Vaše data se zde budou zobrazovat.

 

MOŽNOST ZMĚNIT VELIKOST OKEN VÝKRES A UMÍSTIT POHLED


Dialogům Výkres a Umístit pohled lze nyní jednoduše změnit velikost.           

 

SPOLUPRÁCE REVIT A CIVIL 3D


Nyní lze připojovat topografii vytvořenou v programu Civil 3D do Revitu. Můžete tak snáze propojit data situace s BIM daty vlastního stavebního projektu. Daný import funguje striktně přes cloudové řešení BIM 360 Docs a Autodesk Desktop Connector.

 

 

MOŽNOST PŘIPOJOVAT IFC MODELY PŘES BIM 360


V nové verzi Revitu 2019.1, lze připojovat IFC modely z cloudového úložiště BIM 360, již není potřeba, aby dané modely byly uloženy na lokálním disku.

 

VYLEPŠENÍ VKLÁDÁNÍ VÝZTUŽE


V Revitu 2019.1 byla rozšířena možnost vkládání prutů výztuže do nepravidelných tvarů konstrukcí za pomocí trajektorie. Tato nová funkce ulehčí vyztužování v 3D pohledech a pomůže nadefinovat přesné tvary výztuže pro standardní a nestandardní tvary železobetonových konstrukcí.


Videoukázky použití jednotlivých nových funkcí verze 2019.1:Aktualizaci Revit 2019.1 si můžete stáhnout z vašeho účtu Autodesk Account nebo pomocí Desktop App.

Komentáře