Revit Tools: Hromadný popis potrubí


Funkcia Popis potrubí ktorú nájdete v doplnku CADstudio Revit Tools umožňuje hromadne vložiť popisky potrubia presne na miesta konektorov - čím úplne eleminuje tú zdĺhavú a otravnú potrebu posúvať ešte popisky dodatočne - ak by sme postupovali len pomocou štandardných nástrojov Revitu.


Po kliknutí na tlačítko Popis potrubí sa zobrazí jednoduché nastavenie, v ktorom možno vybrať zo zoznamu požadovaný knižničný prvok popisku pre kruhové a hranaté, následne možno vybrať či chceme popisky vložiť pre všetky prvky v pohlade, alebo len pre vybrané a samozrejme charakter popisu...tzn. zľava, sprava, na oboch koncoch atď.


Niektoré z kombinácií charakteru popisku sú znázornené na nasledovnom obrázku, užívateľ tak má viacero možností voľby, pretože v niektorých prípadoch sa hodí popis na všetkých konektoroch, niekde zase len jednom kraji prvku (ak napr. nedochádza k zmene dimenzie), apod...


Typ popisku si možno aj jednoducho zmeniť - tzn. používať vlastné popisky - doplnok si vždy načíta všetky popisky pre kategoriu potrubí ktoré má užívatel momentálne dostupné v projekte, takže stačí len vybrať požadovaný typ podľa potreby. Príp. ak si vytvoríme vlastný popis potrubí a načítame ho do projektu hneď sa zobrazí v zozname.

Proces popisovania si možno ešte výrazne urýchliť ak si priradíme k tejto funkcií klávesovú skratku. Práca s doplnkom je znázornená v nasledovnej videoukážke:

Komentáře