Symboly stoupaček v Revitu

Symboly stoupaček možná nejsou zrovna silnou stránkou Revitu. Pojďme si v tomto článku vysvětlit pár věcí na toto téma.

Symboly stoupaček v Revitu jsou omezené. Co to znamená? Jednoduše máte na výběr z několika málo symbolů, nemůžete přidat nové a stávající nejdou upravovat. Ve verzi 2019 sice přibyly nové symboly, ale... to ani nemuselo být. Lepší by byla možnost vybrat si jakoukoli vlastní rodinu se správným uživatelským symbolem, která by nahradila původní symboly poklesu a vzestupu, jak jsou nazvány v Revitu.


Nebudeme vybíraví a něco zvolíme, např. Jiin jang - plný vypadá vcelku dobře, i když to pořád není dokonalé. U čtyřhranného potrubí dobrý, ale u kruhového... moc se to nepodobá tomu, co jsem používal na 2D výkresech.


Navíc se symbol nastavuje pro typ systému. Takže pro přívod vzduchu bude mít kruhové i čtyřhranné potrubí stejný symbol. Není moc praktické používat pro typy potrubí různé typy systémů, abychom dosáhli u kruhového potrubí zobrazení jiného symbolu než u čtyřhranného.

Pokud to všechno popsané výše překousneme, stejně dřív nebo později narazíme na ještě jeden problém a to jsou skryté hrany. V případech, kdy nad stoupačkou prochází například další potrubí, symbol se bude stále zobrazovat bez ohledu na to, že už by měl být skrytý.


Není to problém jen těchto symbolů, jde o "globální" chování Revitu. Stejně se chovají i čáry detailu (symbolické čáry), kategorie Obecné popisky i kategorie Položky detailu, u které jsou sice k dispozici příkazy pro nastavení pořadí objektů, ale ty jsou k ničemu v kombinaci s modelovým prvkem, jako je potrubí, prostě nefungují.

Pomalu jsme se dopracovali k nevyhnutelnému. Asi nám nezbyde nic jiného než si nakreslit vlastní symbol a překrýt s ním každý z původních automaticky generovaných a to ve všech pohledech. Podle požadavku zobrazení skrytých hran, můžeme kombinovat čáry detailu, modelové čáry, maskovací oblasti a vyplněné oblasti. Bohužel jakákoli změna v modelu pak vyžaduje kontrolu takto vytvořených symbolů. Testoval jsem i možnost nakreslit symbol stoupaček přímo do tvarovek potrubí, ale to se mi neosvědčilo.

Na této krátké videoukázce můžete vidět alternativní řešení pomocí kresleného symbolu s ohledem na zobrazení skrytých hran:A co se týká trubek? Pro systémy používající kategorii Trubky, můžete použít nástroj Směr potrubí/trubek z naší sady doplňků Revit Tools, který vám automaticky vloží požadované symboly stoupaček. Viz videoukázka:A jak napovídá název této funkce, když ji použijete na potrubí, vloží vám do pohledu symbol směru proudění svislého potrubí.

Komentáře