BIM 360 Design - vytvoření týmů

V minulém příspěvku jsme se věnovali založení projektu ve službě BIM 360 Design, která je určena uživatelům Revitu, kteří chtějí spolupracovat nad modely Revitu a nejsou propojeni ve stejné síti.

V dnešním příspěvku si ukážeme, jak vytvořit týmy, které budou mezi sebou spolupracovat a nastavit jim přístupová práva.

Před přidáním týmů je vhodné přidat nejprve do projektu jednotlivé členy. Členové projektu se přidávají v modulu Project Admin na kartě Members.  Do projektu ze přidat jen ty členy, kteří jsou již přidání do vašeho účtu administrátorem účtu. Viz minulý příspěvek. Po přidání člena mu lze nastavit práva pro jednotlivé moduly, které máte aktivované.


Týmy, které budou spolupracovat na projektech v Revitu, se vytváří v administraci projektu (Project Admin) na kartě Services v sekci Design Collaboration.


Během vytváření týmů lze ručně určit adresář, do kterého bude tým ukládat svá data. V případě, že se adresář neurčí, vytvoří ho systém automaticky podle názvu týmu.

Po vytvoření týmů lze do nich přidat členy přidané v předchozím kroku. Členům lze nastavit práva z hlediska modulu Design Collaboration, tedy zda mají právo otevírat, editovat nebo sdílet data s dalšími týmy či nikoliv. Právo pro sdílení (Share) se většinou nastavuje pro vedoucí jednotlivých týmů, kteří jsou zodpovědní za data, která se sdílejí napříč týmy. Práva nastavená v týmu se automaticky přenášejí i na adresáře týmu.


V případě, že chcete přístupová práva uživatelů do jednotlivých složek upravit, přejděte do modulu Document Management a v nastavení každého adresáře upravte přístupová práva. Práva lze nastavovat jak pro jednotlivé uživatele zvlášť, tak i pro celé firmy (členové firmy pak práva dědí) nebo pro role.


Podívejte se na celý postup nastavení na videu:V další části se podíváme jakým způsobem sdílet model z Revitu s ostatními týmy.

Komentáře