Revit Tools: Rozdělení a přečíslování potrubí/trubek

V nasledujúcom článku budeme pokračovať v bližšom predstavovaní našich doplnkových nástrojov CADstudio Revit Tools, predovšetkým pre oblasť TZB - dnes sa budeme trochu podrobnejšie venovať funkciám Rozdělení a Prečíslování, ktoré prešli nedávno ešte miernym vylepšením - aj na základe vašich podnetov.


Nástroj Rozdělení umožňuje rozdeliť vybrané prvky potrubia alebo trubiek na užívateľom zvolenú dĺžku.

Pomocou jednoduchého dialógového okna umožňuje aj po hromadnom označení všetkých prvkov v pohlade definovať rôzne hodnoty rozdelenia pre hranaté (1), kruhové potrubia (2) a pre trubky (3). Nástroj v mieste rozdelenia automaticky vloží prvok spojky, ktoré má užívateľ nastavené v predvolbách trasy.

V starších verziách ešte nebolo možné určiť smer začiatku delenia, a tak sa v mnohých prípadoch stávalo, že doplnok síce rozdelil potrubia, ale začal "z opačnej strany" ako užívateľ v danom mieste potreboval - na čo sme boli viacerými z Vás upozornený na našom helpdesku. Po novom (od verzie 2.4.2) je možné zvoliť začiatok delenia - buď po smere potrubia (4) alebo proti smeru (5).


Viď tiež krátka videoukážka:


Funkcia Přečíslování umožňuje všetkým prvkom vo vybranej vetve automaticky priradiť poradové číslo vrátane predpony alebo prípony podľa potreby.


Užívateľ kliknutím vyberie začiatok vetvy, od ktorej chce číslovať, v prípade ak je potrebné prečíslovať len časť z vetvy, okrem začiatku treba zadať aj smer číslovania. Po novom (od verzie 2.4.2) je možné vybrať či doplnok pripradí rovnakým prvkom vo vetve to isté číslo, alebo rovnaké prvky vo vetve budú mať rôzne čísla.


Viď tiež krátka videoukážka:Komentáře