Efektivní řešení prostupů v Revitu

Revit sám nabízí jen omezené, ruční funkce, s využitím jednotlivě aplikovaných rodin, nebo přímo manuálním vytvářením otvorů do stavebních konstrukcí. Komplexní řešení pro vytváření prostupů je k dispozici v nadstavbové aplikaci CAD Studio Revit Tools.

Aplikace respektuje obvyklý způsob spolupráce projektantů stavby a TZB profesí v BIM aplikaci Revit, který je téměř vždy postavený na externích referencích. Nabízí nový způsob vyhledání kolizí mezi stavebními prvky a kategoriemi TZB (trubky, potrubí, kabelové lávky, elektroinstalační trubky). Nástroj umožňuje filtrovat nalezené kolize podle materiálů, kategorií, TZB systémů nebo rozměrů potrubí. Aplikaci mohou využít jak architekti a stavební projektanti k přímému vytvoření prostupů, tak TZB projektanti k vložení tzv. požadavků na prostupy, u kterých mohou manuálně nastavit požadovaný tvar, rozměr a připojit i další informace o požární ucpávce. Integrovaná je i funkce na připojování komentářů. Prostupy i požadavky jsou načítatelné rodiny, které obsahují 3D model i 2D zobrazení, lze je tedy v pohledech projektu popisovat, kótovat a i vykazovat do tabulek, či jinak přizpůsobit specifickým požadavkům uživatele, nebo projektu. V případě změn v projektech umí aplikace tyto změny analyzovat a zobrazit pro další kontrolu a úpravu prostupů.


Funkce Prostupy z nadstavbové aplikace CAD Studio Revit Tools zjednodušuje proces koordinace stavební části a TZB profesí na projektech zpracovávaných v Revitu.

Další užitečné funkce a možnosti bonusové BIM nadstavby CADstudio Revit Tools najdete na https://www.cadstudio.cz/revittools

Komentáře