Autodesk BIM 360 Layout pro snadnou koordinaci zaměření

Koordinace práce na stavbě a propojení bodů zaměření teď bude opět o něco jednodušší. Autodesk totiž vydal novou mobilní aplikaci BIM 360 Layout s podporou chytrých tabletů a telefonů, a to jak pro systém iOS, tak i pro zařízení s operačním systémem Android. Používání mobilních zařízení na staveništích je totiž na vzestupu a s tím také stoupá potřeba sofistikovaných aplikací.

Tradičně se zaměření konstrukcí provádělo samostatně a až následně se nasbíraná data aplikovala na model. Aplikace BIM 360 Layout v návaznosti na webovou službu BIM 360 zefektivňuje proces zaměření stavby, vytváření pole bodů tohoto zaměření a jednoduché umisťování či přímé propojování ho do modelu vašeho projektu. Navíc sama aplikace již dokáže komunikovat se zaměřovacími totálními stanicemi jako TopCon nebo Leica, přímo přiřazovat nasbírané souřadnice do modelu stavby a tím automatizovat pracovní postup do té míry, že vlastně v reálném čase vidíte průběh zaměření a jeho výsledky. Tím samozřejmě dochází k lepší koordinaci dat, ale především k úsporám času. Navíc pak bude i zajištěno, že každý bude mít vždy nejaktuálnější informace z jediného cloudového zdroje, kdykoli a kdekoli.


Robotické zaměřovací totální stanice jsou samozřejmě nejpřesnější technologií poskytující milimetrovou úroveň přesnosti, s kterou samozřejmě přichází i minimalizace jakýchkoli neshod v zaměření, ale také to s sebou nese i velké náklady na jejich pořízení a složité vybavení. Aplikace BIM 360 Layout však přichází i s jedinečnou možností použití a spárování jakéhokoli GPS zařízení a jeho přímého propojení pomocí Bluetooth. A to ať už jde o samostatný externí systém GPS nebo hardware podporovaný formátem dat NMEA, nebo dokonce i použití GPS v samotném mobilním telefonu či tabletu.


S plnou integrací do cloudové platformy BIM 360 je výhodou otevření prostoru pro spolupráci všech v týmu a zajištění aktuálních dat v reálném čase. Navíc již není potřeba tolik specializovaných a vyškolených pracovníků, jelikož s použitím i klasického mobilního telefonu dokáže potřebná data do systému zanést kterýkoli člen týmu. A nejedná se výlučně pouze o pozemní stavby, nebo liniové stavby včetně velkých dálnic, mostů a železnic, ale otevírají se i další možnosti využití i do dalších odvětví, jako je těžební průmysl, ropa a plyn.Aplikace BIM 360 Layout pracuje s daty uloženými ve společném datovém prostředí (CDE) Autodesk BIM 360, konkrétně s daty služby BIM 360 Coordinate (BIM 360 Glue).

Komentáře