Kopírujte stĺpce vo výkaze s novou verziou Revit Tools (v2.6.8)

Od dnešného dňa je k dispozícií ďalšia aktualizácia doplnkovej aplikácie CAD Studio Tools for Revit (v2.6.8), ktorá prináša úplne novú funkciu Kopírovat sloupce, ktorú si v nasledujúcom článku predstavíme:


Tento nástroj umožňuje vo výkaze skopírovať hodnoty parametrov z jedného stĺpca do druhého. Takýmto spôsobom sa dokážeme teda dostať k hodnotám, ktoré sa nachádzajú len v tabulke výkazu (sú to napríklad vypočítané hodnoty, zlúčené parametre, počty kusov, súčty dĺžok, atď) a použiť ich ich napr. do popisky, do podmienok filtra apod.


V praxi to znamená, že dokážeme spracovať napr. kopmletný výkaz výmer (pre VZT, ZTI...) - do jednej tabulky, vieme spočítať a zapísať plochu izolácie na tvarovkách, spočítať plochu bytu (súčet plôch viacerých miestností) a dostať ju do popisky, filtrovať vo výkaze podla rodiny/typu/počtu, atd.

Posúďte sami na niektorých príkladoch z praxe - v nasledovnej videoukážke:Po prvom spustení sa zobrazí nasledovné dialógové okno, ktoré je velmi intuitívne. Pomocu "starých známych" ikon v ľavej spodnej časti môžme vytvoriť novú podmienku, upraviť existujúcu podmienku alebo ju zmazať, prípadne upraviť poradie ak si nastavíme viacero podmienok:


Po kliknutí na tlačítko Vytvoriť sa otvorí nové okno v ktorom sa v poli Vyberte výkaz načítajú všetky výkazy z aktuálne otvoreného projektu. Užívatel si vyberie požadovaný výkaz (1), zadá z ktorého (2) a do ktorého (3) stĺpca chce kopírovať hodnoty:


Po potvrdení sa podmienka zapíše do zoznamu, a po kliknutí na Kopírovať sa skopírujú hodnoty parametrov z jedného stĺpca (kopírovat z) do druhého (Vložiť do).Samozrejmosťou je opäť možnosť kedykolvek kliknúť na tlačítko Vytvoriť a definovať si ďalšiu podmienku --> tým pádom možno kopírovať sloupce hromadne na jedno kliknutie - kludne aj viacero parametrov naraz z viecerých výkazov:


Na základe podnetov od našich zákazníkov, sa nám podarilo naprogramovať túto funkciu tak, že dokáže rešpektovať charakter parametrov - tzn. parameter do ktorého chceme hodnoty skopírovať nemusí byť vždy textový. Takže ak chceme skopírovať stĺpec v ktorom sú hodnoty typu napr. dĺžka (alebo plocha, objem, ...), v poli Vložiť do nám to automaticky ponúkne okrem textových parametrov aj dĺžkové (alebo plošné, objemové,...) parametre.

Nastavenie podmienok sa ukladá do .rvt súboru, takže ak takýto projekt otvoríme na druhom počítači (kde sú samozrejme nainštalované naše Revit Toolsy) nie je potrebné nastavovať si podmienky znova.

Z dôvodu obmedzenia API je táto funkcia k dispozícií len pre verziu Revitu 2020 a 2019. Nájdete ju na karte ribbonu CAD Studio v skupine Parametre:


Zákazníci firmy CAD Studio získavajú aplikáciu CAD Studio Revit Tools ZADARMO ako bezplatný bonus v rámci rozšírenia Autodesk Revit CS+ (alebo je možné ich zakúpiť samostatne - viď CAD eShop). Aktualizované verzie sú tiež k stiahnutiu na našom Helpdesku.


Komentáře