BIMsign - chráňte obsah vašich BIM dát pomocou nových Revit Tools (v2.6.13)

V ďalšom release našej doplnkovej aplikácie CAD Studio Revit Tools (v2.6.13) sme pridali novú funkciu BIMsign a zamerali sme sa na opravy a vylepšenia už existujúcich funkcií. Poďme si ale podrobnejšie v tomto článku predstaviť všetky novinky, ktoré so sebou táto verzia prináša:

BIMsign

BIMsign je nástroj ktorý označí váš BIM dokument (RVT projekt, RFA rodinu či šablónu .RTE/.RFT) permanentnou neviditeľnou značkou - podpisom obsahujúcim vaše meno alebo meno vašej firmy. Tento nástroj pridá autorský podpis v zašifrovanej forme do interných dátových štruktúr "Reviťáckeho" súboru. Tento podpis nie je možné (bez poznania hesla samozrejme) zmazať a prežije prakticky všetky budúce úpravy daného Revit dokumentu.

Dialóg tohto nástroja ukazuje, či je daný výkres (dokument) niekým podpísaný a kým (zelenou) alebo nie (šedou):
Pri prvom použití vyskočí dialógové okno, v ktorom Vás program vyzve, aby ste zadali Vaše meno a vytvorili si heslo. Následne môžete vykonávať nasledujúce funkcie:

Podpísať 
pridá podpis (značku) do doposiaľ nepodpísaného dokumentu (nedá sa podpísať už podpísaný dokument)
Odstrániť podpis
vymaže váš vlastný podpis z podpísaného dokumentu  - ak zadáte vaše bezpečnostné heslo (nemôžete odstrániť cudzie podpisy)
Zmeniť heslo
slúži pre zmenu vášho hesla odstraňujúceho podpisy

Táto funkcia pomáha chrániť vaše duševné vlastníctvo - môžete preukázať vlastníctvo vášho pôvodného obsahu v akomkoľvek budúcom BIM súbore založenom na takomto podpísanom dokumente.
Neautorizovaní užívatelia nemôžu odstrániť podpis z projektu či rodiny. Podpis zostáva súčasťou BIM dokumentu aj bez inštalácie aplikácie CAD Studio Revit Tools na danej stanici.

Ak nie je produkt aktivovaný – tzn. v režime trialky alebo po vypršaní licencie - funguje tlačítko BIMsign ako tzv. BIMsign Reader (režim pre prehliadanie), ktorý v podstate slúži napr. na kontrolu a zobrazuje podpisy (pridané pomocou plnej verzie BIMsign) vo vašich nebo v cudzích Revit dokumentoch:


Táto funkcia je prístupná len od Revitu 2020 a nájdete ju na karte ribbonu CAD Studio v skupine Projekt:


V tejto aktualizácií našich Revit Tools (v2.6.13) nájdete ešte niekolko ďalších vylepšení, za ktoré by som sa chcel znova poďakovať predovšetkým naším užívatelom, ktorý nám zdielajú či už formou helpdesku, alebo počas školení a workshopov spústu dobrých nápadov a podnetov, ako ešte zlepšiť existujúce funkcie. V tomto relase sa jedná o:

Měřítka výkresu

Tento nástroj obsahuje po novom možnosť vynechať (ignorovat) legendy. Pôvodná funkcionalita  bola taká, že v prípade ak sa vo vašom výkresovom priestore nachádza aj Legenda – nástroj ju „zdetekuje“ a jeho hodnotu vloží do merítka. V tejto verzií je teda možné toto chovanie vypnúť, takže v prípade potreby nástroj vynechá merítka legendy, ktoré máte umiestnené na výkrese:Kopírovat výkresy

Pre lepšiu identifikáciu výkresov vo väčších projektoch sme do nástroja pridali stĺpec ktorý zobrazuje parameter Číslo výkresu:
Export tabulek

Nástroj po novom detekuje v procese exportu čo je text (exportuje ho ako text) a čo je číslo (exportuje ako číslo). Takže v prípade ak sa vo vašom výkaze v Revite nachádzajú aj číselné parametre (napr Délka, Počet, Plocha atd...) po exporte do Excelu sa tieto hodnoty chovajú ako Číslo (pôvodne všetko exportovalo ako text).


Takto je možné ovela jednoduchšie použiť ďalej tieto hodnoty a využiť ich napr. pre výpočty a vzorcování v Exceli.


+ ďalšie užitočné opravy:

- oprava dialogu Zmena textu
- oprava prenosu parametra Ano/Ne (Yes/No) pri importe z Excelu do Revitu
- oprava nekorektného detekovania kategorie Stěna:Přídavek po exporte do Excelu
- opravy v anglickej verzií pre Dávkové vykreslovanie do PDF
- zlepšenie algoritmu vo funkcií Rozdělení potrubí
- ďalšie drobné opravy

Zákazníci firmy CAD Studio získavajú aplikáciu CAD Studio Revit Tools ZADARMO ako bezplatný bonus v rámci rozšírenia Autodesk Revit CS+ (alebo je možné ich zakúpiť samostatne - viď CAD eShop). Aktualizované verzie sú tiež k stiahnutiu na našom Helpdesku.


Komentáře