Nová verzia CAD Studio Revit Tools (v2.8.0)

Od dnešného dňa je k dispozícií ďalšia aktualizácia doplnkovej aplikácie CAD Studio Tools for Revit (v2.8.0) pre Autodesk Revit 2021/2020/2019, ktorá prináša niekolko noviniek a vylepšení:

Nová funkcia Souřadnice

Nastroj Súradnice umožňuje automaticky zapísať do vlastností prvkov ich vzdialenosti od základného bodu projektu (tzv. lokálne súradnice X,Y,Z) a od bodu zamerania - alebo zememeračského bodu (tzv. globálne súradnice X,Y,Z). Výrazne tak ulahčuje tvorbu tabuliek vytyčovacích bodov v akomkolvek projekte.


Funkcia okrem toho, že zapíše tieto hodnoty súradníc do vlastností, ich dokáže aj "na pozadí" inteligentne aktualizovať. V prípade posunu prvku sa tak jeho súradnice automaticky prepisujú na aktuálne hodnoty - to isté platí aj v prípade, ak by užívatel skopíroval už existujúci prvok alebo vložil z knižnice do modelu nový - môže sa vždy spolahnúť že hodnoty súradníc budú vo vlastnostiach aktualizované - pokial sa nezatvorí daný projekt nie je potrebné spúšťat aplikáciu znova - updater beží na pozadí.

Pozrite si bližšie predstavenie tohto nástroja na krátkej videoukážke:


Funkcia sa nachádza na karte ribbonu CAD Studio a je v dispozícií pre Revit 2020/2021 a vyšší.
 

Nová funkcia Duplikovat pohledy

Duplikovat pohledy umožňuje hromadne zduplikovat vybrané pohlady (pôdorysy, rezy, 3D, pohlady, ...atd) v aktuálnom projekte - a podstatne tak rozširuje štandardné chovanie Revitu, ktorý to síce zvládne, ale len po jednom. Táto funkcia pomáha najmä pri práci na začiatku každého projektu - kde je potrebné vytvoriť rôzne sady pohľadov (finálne do výkresu, pracovné, schématické, pomocné, statické, kontrolné atď...), a ak má objekt viac poschodí, je manuálne duplikovanie nesmierne otravné a zdĺhavé. 


Nástroj dokáže aj jednoducho filtrovať v zozname existujúcich pohľadov (podľa názvu, typu a typu pohľadu),  pri filtrovaní podla názvu môže užívatel využiť "staré známe" podmienky z Revitu ako: začína na, končí na, rovno, obsahuje, neobsahuje... Pri vytváraní nových pohľadov samozrejme možno doplniť vlastnú predponu alebo príponu či počet kopií. Veď posúďte sami na nasledovnej videoukážke:


Funkcia sa nachádza na karte ribbonu CAD Studio a je v dispozícií pre Revit 2020/2021 a vyšší.

 
Vylepšenie pre funkciu Přečíslování

Nástroj Přečíslování potrubí/trubek na karte CADStudio TZB prešiel rozsiahlym vylepšením. Po novom je možné prečíslovať len vybranú množinu prvkov, zapracovali sme aj vylepšenie pre detektciu rovnakých prvkov v trase s rovnakým číslom a pridali sme novú možnosť ignorovat niektoré prvky v trase. To umožňuje po novom zahrnúť alebo nezahrnúť prvky príslušenstva potrubia, mechanické zariadenia, výustky vzduchotechniky, atd. z procesu prečíslovania.


Funkcia sa nachádza na karte ribbonu CAD Studio TZB a je v dispozícií pre Revit 2019/2020/2021 a vyšší.

Rád by som sa touto cestou opäť poďakoval naším zákazníkom za ich podnety a za feedback, ktorý neustále ovplyvňuje vývoj našich Revit Tools. Len pre porovnanie k tejto funkcií prikladám na nasledovnom screenshote ukážku, kde je vlavo pôvodná verzia tohto nástroja a vpravo nová:


Zákazníci firmy CAD Studio získavajú aplikáciu CAD Studio Revit Tools ZADARMO ako bezplatný bonus v rámci rozšírenia Autodesk Revit CS+ (alebo je možné ich zakúpiť samostatne - viď CAD eShop). Aktualizované verzie sú tiež k stiahnutiu na našom Helpdesku, resp. na CADstudio.cz/download.

Komentáře