Nová verzia CAD Studio Revit Tools (v2.9.0)

Od dnešného dňa je k dispozícií ďalšia aktualizácia doplnkovej aplikácie CAD Studio Tools for Revit (v2.9.0) pre Autodesk Revit 2021/2020/2019, ktorá prináša viacero nových funkcií a vylepšení:

Správce parametrů


Nástroj umožní hromadne pridať alebo vymazať parametre v aktuálne otvorenom projekte. Výrazne tak rozširuje "štandardného" správcu parametrov v Revite, ktorý to síce zvládne, ale len po jednom. Navyše - pomocou tohto nástroja, možno v zozname parametrov jednoducho filtrovať a vyhladávať podla potreby, takže "prečistiť" nepotrebné parametre z projektu je výrazne jednoduchšie.

Pomocou tohto dialogoveho okna (vid obr nižšie) umožní z vášho suboru zdielaných parametrov (txt) pridať hromadne parametre do projektu, možno samozrejme definovať či to budú ako parametre typu/instance, pre aké kategórie prvkov a v akej skupine parametrov sa vytvoria. Nástroj dokáže aj jednoducho filtrovať v zozname zdielaných parametrov - podla názvu alebo podla typu, pre lepší prehlad a kontrolu.Povrchy místností

Funkcia Povrchy místností automaticky zdetekuje povrchové úpravy miestností a zapíše ich hodnoty do vstavaných parametrov Povrchová úprava stény (Wall Finish), Povrchová úprava stropu (Ceiling Finish) a Povrchová úprava podlahy (Floor Finish). Od tejto verzie, možno teda automaticky vytvoriť štandardnú tabulku miestností aj s povrchmi tak ako sme zvyknutý v našich končinách, bez zdlhaveho manuálneho vypisovania povrchov.

Povrchové úpravy je možné detekovať podla parametru prvku alebo podla materiálu kontaktnej vrstvy.  Pokial miestnosť obsahuje viac povrchových úprav, budú vzájomne oddelené oddelovačom. Po potvrdení možno dostať aj napr. takýto výsledok:

Import DTM a Export geometrie

Import DTM úplne nahradzuje (pôvodnú) funkciu Import povrchu. Tento nástroj importuje povrch terénu z Civil 3D do Revitu - vrátane spojníc, so všetkými hranami a s automatickým osadením do S-JTSK. Používa na to výmenný formát XML ktorý je nutné vygenerovať v Civil 3D len pomocou nástroja CAD Studio Civil Tools (obecné LandXML alebo iné zdroje terénu nie sú podporované). Iba takto sme dokázali naprogramovať to, aby bolo možné načítať aj rozhrania tried tažitelnosti, a prenášať všetky potrebné negrafické informácie - výkop, násyp, čistý výkop a čistý násyp - priamo do vlastností topografie v Revite Následne je tu ďalšia nová funkcia - Export geometrie - ktorá exportuje z Revitu do Civil 3D vybrané kategorie prvkov - napr. základy, oporné steny, objemy, atd. - pre ďalšie úpravy terénnych úprav v Civil 3D. Data z tohto exportu (vo formáte dwg) používame pre získanie "obrysu stavby", návrh výkopov/násypov, atd. Následne možno tak aktualizovaný povrch opäť poslať (cez vyššie spomínané XML) do Revitu a pomyselné kolečko plnohodnotnej spolupráce sa nám uzatvára:


Délka trasy


Délka trasy je pracovný nástroj pre rýchle zobrazenie dĺžky označenej trasy potrubí, trubiek, kabelových lávok, atd... Z modelu stačí označiť niekolko týchto TZB prvkov a po kliknutí na funkciu sa v dialogovom okne zobrazí ich celková dĺžka.

Vylepšenie funkcie Smer potrubí/trubek 

Smer potrubí trubek prešiel jemnou zmenou - uživatel si môže po novom vybrať vlastný knižničný prvok šipky (family):

+ ďalšie drobné opravy (v funkcií Prostupy, oprava chyby v funkcií Kopirovat sloupce,...), oprava preklepov, atd.

Nové funkcie Správce parametrů a Povrchy místností su k dispozícií od verzie Revitu 2020 (a vyšší). Import DTM, Export geometrie, Délka trasy a všetky opravy a vylepšenia sú podporované aj pre Revit 2019 (a vyšší).

Zákazníci firmy CAD Studio získavajú aplikáciu CAD Studio Revit Tools ZADARMO ako bezplatný bonus v rámci rozšírenia Autodesk Revit CS+ (alebo je možné ich zakúpiť samostatne - viď CAD eShop). Aktualizované verzie sú tiež k stiahnutiu na našom Helpdesku, resp. na CADstudio.cz/download.


Komentáře