Studie porovnání nákladů na spolupráci Revit týmů

Téma spolupráce Revit týmu(ů) je s ohledem na vzrůstající velikost a náročnost projektů aktuální již delší dobu, ale vzhledem k častější práci z domova je toto téma dnes ještě aktuálnější. V případě, že máte doma odpovídající počítač pro práci v Revitu můžete využít jednu ze dvou služeb, které Autodesk nabízí pro vzdálenou spolupráci, a to Revit Server nebo sdílení práce na cloudu - BIM 360 Design. My jsme se rozhodli tyto dvě služby porovnat, co se týká jejich funkcí a ceny.

Pojďme se nejprve podrobněji podívat na Revit Server.

Princip práce pomocí Revit Serveru spočívá v tom, že na jednotlivých pracovištích, která nejsou na stejné vnitřní síti (např. máte kancelář v Brně a v Praze), jsou nainstalované Revit servery, které mají nastavenou určitou roli. Centrální model je umístěn na jednom z těchto serverů s rolí Host a ostatní servery pak mají nastavenou roli Akcelerátor a s hlavním severem si na pozadí vyměňují data. Uživatelé tedy v podstatě přistupují k datům z jejich lokálního serveru, což významně urychluje práci. 


Revit Server je dodáván zdarma v rámci licence Revitu. Zdarma ale tak úplně není, protože je ho potřeba nainstalovat na počítač s operačním systémem Windows Server, což minimálně znamená zakoupení licence. Ve většině případů je také nainstalován na samostatném počítači, což jsou další náklady a tento server je třeba také spravovat, tedy je to další práce pro stávající IT oddělení nebo externí firmu spravující vaše počítače. Samotná instalace nemusí být pro běžného uživatele jednoduchá záležitost a je lepší ji přenechat IT oddělení.

V okamžiku, kdy je uživatel mimo firemní síť a pracuje z domova nebo se jedná o externího spolupracovníka, tak se nepředpokládá, že si bude doma zřizovat další pracovní stanici s Revit Serverem. Musí tedy přistupovat přes VPN ke stávajícímu Revit Serveru a zde hraje výraznou roli rychlost připojení k internetu, jak bude vidět z následujících tabulek.

Nástroje, které Revit Server nabízí, jsou následující:
- správa adresářů a souborů
- vytváření lokálních souborů

Poměrně velkou nevýhodou je nemožnost omezit přístup k jednotlivým souborům jen pro vybrané uživatele.  To znamená, že každý, kdo má na tento server přístup, vidí všechny projekty zde uložené. Nelze také provádět obnovu ze zálohy a zobrazovat historii. To lze jen u lokálních souborů. Mezi nevýhody může patřit i to, že na server nelze nahrát jiné soubory než soubory .RVT, a vašemu IT oddělení se kvůli bezpečnosti nemusí líbit ani to, že je potřeba mít otevřený komunikační síťový port 808.

Podívejme se nyní na fungování a vlastnosti cloudové služby BIM 360 Design.

Princip práce pomocí v BIM 360 Design je obdobný jako u Revit Serveru, kdy služba Revit cloud worksharing umožňuje přistupovat k jednomu projektu více uživatelům zároveň z různým míst. Nemusí být  na stejné lokální síti, ale mohou sedět v kancelářích po celé republice nebo na home office. Centrální model je umístěn na cloudu a jednotliví uživatelé k němu přistupují přes internet. Výhodou  je, že součástí BIM 360 Design je i modul pro správu dokumentace, kdy k datům může mít přístup  na základě přístupových práv kdokoliv, kdo je členem projektu, aniž by musel mít k dispozici Revit.
BIM 360 Design se skládá ze 3 modulů:
1. Revit cloud worksharing – to je modul, který umožňuje pracovat nad jedním modelem Revitu ve více lidech. Centrální model je umístěn na cloudu a jednotliví uživatelé pracují na lokálních kopiích na svém počítači.
2. Modul pro správu dokumentace (BIM 360 Docs), který  umožňuje  kromě jiného nastavovat přístupová práva, což vám dává lepší kontrolu nad tím, kdo má  datům přístup. Umožňuje také přistupovat k projektům Revitu i těm členům projektu, kteří nemají Revit, ale chtějí si model prohlížet a připomínkovat. Kromě toho disponuje i celou řadou dalších funkcí, jejichž popis najdete například zde.
3. Modul Design Collaboration, který umožňuje týmům mít větší kontrolu nad tím, co a kdy sdílejí s ostatními týmy. 

BIM 360 Design není třeba nijak instalovat, je ale třeba založit a nastavit projekt. 

Nástroje, které BIM 360 Design poskytuje, jsou následující:
- Nastavení přístupových práv
- Obnovení centrálního souboru
- Migrace z předchozí verze
- Sdílení modelu s dalšími členy týmu, i když nemají Revit
- Grafický přehled změn mezi verzemi
- Sdílení modelů mezi týmy
- Vkládání připomínek/vad

Nevýhodou služby BIM 360 Design je, že je potřeba licence pro každého uživatele, i když si chce jen model prohlédnout nebo okomentovat. Tím, že centrální model je uložen na cloudu, tak rychlost synchronizace, otevírání nebo ukládání souboru závisí na rychlosti připojení k internetu. Není nicméně potřeba žádný dodatečný hardware, instalace nebo správa.

Porovnání služeb z hlediska nákladů

Pro vzájemné porovnání obou služeb z hlediska jejich ekonomické výhodnosti jsme se provedli malý vnitrofiremní test, kdy jsme se zaměřili na rychlost otevírání a synchronizace s centrálním modelem, protože to může značně ovlivnit dobu práce na projektu a tím i cenu. Jako vstup jsme použili nejprve samostatný RVT soubor o velikosti cca 300 MB a poté RVT soubor s připojenými referencemi o celkové velikosti 1,3 GB. Sledovali jsme a zaznamenávali časy nahrávání na server, otevírání modelu, synchronizaci drobných změn a synchronizaci rozsáhlejších změn v modelu. Testy jsme prováděli jednak na rychlé firemní síti, jednak na domácí pomalejší síti LAN. V následujících tabulkách jsou časy, které jsme zaznamenali:Z výsledných časů je zřejmé, že velkou roli hraje rychlost připojení k internetu, a to obzvlášť u Revit Serveru a prvotního otevírání souboru. Časy synchronizace nejsou u obou služeb nijak zvlášť rozdílné, ale to bylo dáno i tím, že test neprobíhal v reálném projekčním prostředí, kdy na jednotlivých modelech obvykle pracuje více uživatelů zároveň a provádí se více synchronizací najednou, což v reálu znamená v případě Revit Serveru delší časy. Odpovídá to i zpětné vazbě, kterou máme od větších uživatelů Revit Serveru.

Pokud pak časy dosadíme do ROI kalkulačky (návratnosti investice), která je k dispozici od Autodesku, a doplníme do ní základní údaje, jako jsou náklady na hodinu projektanta, počet otevírání a synchronizací za den a zavedeme předpoklad, že projektant pracuje 4 dny v týdnu a 45,4 týdnů v roce, vyjde nám docela zajímavé porovnání nákladů na jednotlivé služby, kdy u příkladu 5 projektantů a 6 synchronizací za den, se díky kratším prodlevám projektanta stráveným nad projektem vyplatí licence BIM 360 Design oproti licenci Revit Server, která je zdarma.


Komentáře