Klasifikace potrubního systému v Revitu

V dnešním článku nahlédneme, jak vytvořit systémy potrubí. Jak nastavit potrubí a potrubní izolace, aby jejich grafická úprava na výkresech a ve 3D odpovídala našim požadavkům. Na konci článku najdete video ukázku.

Systémy potrubí

Ve vzduchotechnice označujeme různé proudy z hlediska použití. Názvy, zkratky a barevné označení byly v Evropě normalizovány v roce 2007. Zejména venkovní vzduch, vnitřní vzduch a odpadní vzduch jsou rozděleny do kategorií pro jednotou kvalitativní klasifikaci. Následující schéma a tabulka poskytuje přehled.


Revit MEP rozděluje proudy vzduchu na tři základní typy. Přiváděný vzduch, Odváděný vzduch a Zpětný vzduch. Tohle rozdělení je většinou pro nás nedostatečné a je potřeba si ho upravit podle Normy a našich standardů. 

Systémy vytváříme tak, že základní typy systémů duplikujeme. Prohlížeč projektu -> Rodiny -> Systémy potrubí -> „Jeden z typů Systému potrubí“ (Pravé tlačítko myši) -> Duplikovat. Při duplikování systému se ale musíme řídit pravidlem. Duplikovaný systém musí odpovídat použitím vzduchu z duplikovaného systému. Například pokud vytváříte systém SUP, musíte ho vytvořit duplikátem ze systému Přiváděný vzduch. Duplikovaný systém totiž přebírá vlastnosti z původního systému. Vlastnosti jsou důležité při připojování na spojky a následných výpočtech. U spojek v rodinách totiž můžeme definovat pouze základní typy Systémů. Pokud tedy vytvoříme systém SUP, duplikátem z odváděného vzduchu, nedokážeme tento systém připojit na přívodní vyústku, u které je spojka definována jako Přiváděný vzduch

Izolace potrubí vytváříme opět duplikací stávajících izolací.

Nastavení zobrazení

Grafické zobrazení nastavujeme u potrubí ve výkresech, na izolaci ve výkresech a na potrubí ve 3D. Ke každému z nich existují dvě různé možnosti zobrazení, které se s drobnými odlišnostmi opakují. 

Grafické zobrazení potrubí na výkresech

Ad.1 Podle Systému potrubí

 Jednoduší možností, jak nastavit grafické zobrazení je nastavení přímo v systémech potrubí. Prohlížeč projektu -> Rodiny -> Systémy potrubí -> „požadovaný systém“. Přepíšeme zobrazení na požadovanou barvu a tloušťku čar podle systému potrubí. Tahle možnost je nepraktická při izolování potrubí. Izolace přebírá nastavení ze systému potrubí. Tedy ohraničení izolace bude vykresleno stejnou barvou a tloušťkou čáry jako potrubí. Ad.2 Filtry

Druhou možností, jak nastavit grafické zobrazení je přes Filtry. Vytvoříme si filtry na všechny typy systémů. Tyto filtry budou nastaveny pro všechny komponenty potrubí (Potrubí, tvarovky potrubí, příslušenství potrubí, vyústky vzduchotechniky a ohebná potrubí). Pravidlo bude: Všechny vybrané kategorie -> Typ systému -> Rovná se -> „Název typu systému“. Po přidání filtru do pohledů, nastavíme požadovanou viditelnost Čáry. Filtry musíme nastavit u všech pohledů, kde požadujeme přepsat grafické zobrazení potrubí, podle typu Systému potrubí. Zrychlit postup můžeme vytvořením Šablony pohledu. Tenhle postup přepisuje pouze nastavení zobrazení potrubí. Izolaci nechává v původním nastavení podle projektu. 

Grafické zobrazení izolace na výkresech

Pokud v projektu rozlišujete více druhů izolace potrubí, postupy pro grafické rozdělení jsou podobné jako v předcházející kapitole. 

Ad.3 Nastavení šrafy izolace materiálem

Grafické odlišení šrafy nastavíme přiřazením materiálu izolace s požadovanou šrafou. Prohlížeč projektu -> Izolace potrubí -> Izolace potrubí->“požadovaná izolace“. Zde musíme vyhledat požadovaný materiál se šrafou, nebo si vytvoříme vlastní materiál, kterému přiřadíme šrafu. Grafika -> Vzor povrchu -> Popředí -> Vzor/barva. Tohle nastavení nám přepisuje pouze šrafu a ohraničení izolace zůstává v původním nastavení podle projektu nebo podle nastavení Ad.1


Ad.4 Filtry

Vytvoříme filtry na všechny typy izolace. Tyto filtry budou nastaveny pro kategorii Izolace potrubí. Pravidlo bude: Izolace potrubí -> Název typu -> rovná se -> „Typ izolace“. Po přidání filtru do pohledů nastavíme požadovanou viditelnost Čáry a Vzory izolace.  Výhodou tohoto nastavení je, že filtry jsou nadřazeny a přepisují tedy i ohraničení izolace. Jak z původního nastavení projektu, tak z Ad.1, Ad.2 a Ad.3 

Grafické zobrazení potrubí ve 3D

Ad.5 Nastavení materiálu potrubí

Využijeme znalosti z Ad.1 a přiřadíme typům systému navíc k přepsání zobrazení také materiály. Vytvoříme materiál pro každý typ systému. Vytvořenému materiálu přiřadíme požadovanou barvu. Grafika -> Stínování -> Barva.

Ad.6 Filtry

Filtry vytvořené v Ad.1 přidáme do pohledů ve 3D a přiřadíme jim Vzor plná výplň s požadovanou barvou.Závěr: Filtry jsou v nastavování zobrazení potrubí a izolací mnohem efektivnější. Máme více možností a nastavení můžeme měnit v každém pohledu zvlášť.  Zároveň je to jejich nevýhoda filtry musíme vkládat do každého pohledu nebo používat šablony pohledu s předem nastavenými Filtry. Filtry jsou nadřazeny ostatním nastavením a přepisují ostatní grafické nastavení.
Komentáře