Číslování revizí BIM projektů dle ČSN EN ISO 19650-1

S novou verzí BIM aplikace Autodesk Revit přišla dlouhá řada nových funkcí. Kompletní výčet nových funkcí můžete najít v předchozím článku. Dnes se podíváme na jednu z funkcí podrobněji. Jedná se o funkci možnosti číslování revizí. V předchozích verzích Revitu jsme mohli vybrat mezi číslováním Numerickým a Alfanumerickým. Ve verzi 2022 dokážeme vytvářet vlastní číslování. Jak tohle číslování přizpůsobit na normu ČSN EN ISO 19650-1?


V ČSN ISO 19650-1 číslujeme revize P01.01 předponami „P“ Předběžná nebo „C“  Smluvní. Dále následuje dvou-číselné označení udávající verzi Revize. Pokud chceme, můžeme doplnit o dvou-číselné označení s pořadovým číslem pro rozdělení Revizí. 


Revize nastavujeme na kartě Pohled -> Kompozice výkresu -> Revize. Vlastní číslování vytváříme pod možností Číslování… kde si vytvoříme dva typy číslování. 

 1. Typ: Pro smluvní
  1. Název: například „ISO 19650 Smluvní (C),
  2. Typ: Numerické
  3. Minimální počet číslic: 2
  4. Předpona: C

 1. 2. Typ: Pro Předběžné
  1. Název: například „ISO 19650 Smluvní (P),
  2. Typ: Numerické
  3. Minimální počet číslic: 2
  4. Předpona: P


Nyní při vytváření Revizí máme možnost využívat námi vytvořené číslování.  Revize se automaticky číslují jako P01, P02…. a C01, C02 …. 

Číslovat jde dvěma možnostmi:

 • Podle projektu – číslo Revize bude shodné na všech výkresech. 
 • Podle výkresu - číslo Revize bude závislé na počtu Revizí daného výkresu.  

Pokud bychom chtěli využít sekundární číslování .01, 02…, je třeba vytvořit několik sekvencí číslování pro Primární číslo a tedy P01.; P02.; C01.; C02. atd. Pak je nutno při přidávání Revizí správně zadávat číslování. Zde musíme sami přidávat jednotlivé revize podle primárního číslování a až sekundární číslování bude probíhat automaticky.  


Tabulka revizí v rodině rohového razítka:  


Pokud chceme zobrazovat seznam revizí ve výkrese, musíme k tomu upravit rodinu Rohového razítka. Otevřeme Rodinu rohového razítka a na kartě Pohled -> Vytvořit -> Výkaz revize. Známým dialogem pro vytváření výkazů nastavíme výkaz dle požadavků a vložíme do výkresového prostoru razítka.  

Věnujme pozornost nastavení v kartě Vzhled, kde dokážeme nadefinovat směr výkazu. Pokud přepneme nastavení Výšky na Uživatelsky definovanou, dokážeme určit počet řádků ve výkazu.  

Pokud chceme na výkrese revize zobrazit, musíme ve vlastnostech výkresu nastavit Revize listu, kde vybereme Revize, které se týkají daného výkresu.


Postup nastavení ve videoukázce:


Komentáře