Více než 30 nových funkcí pro Autodesk Construction Cloud

Je to jen několik měsíců co Autodesk uvedl novou platformu Autodesk Construction Cloud (ACC), která propojuje týmy a data a již je k dispozici velký balík více než 30 nových funkcí pro jednotlivé moduly. V následujícím seznamu najdete vybrané funkce seřazené od těch, které si myslíme, že jsou nejzajímavější.

ISO 19650

Slibovaná a uživateli požadovaná funkce pro pojmenovávání souborů podle normy  ISO 19650 je nyní k dispozici jak pro nově vytvářené, tak i stávající projekty. Administrátor projektu může použít výchozí schéma nebo vytvořit vlastní schéma pojmenování souborů pomocí uživatelských atributů a přiřadit ho k vybraným složkám. Předpokládá se, že dokumenty se budou nahrávat s již správným názvem. Nicméně v případě, že název dokumentu neodpovídá nastavenému schématu bude nahrání dokumentu pozdrženo dokud se správně nepojmenuje.Component Library  

V administraci účtu je nová položka Component Library, která umožňuje standardizovat a aktualizovat více projektů z jednoho místa. Do knihovny komponent si můžete vložit položky jako Stavební deník, Kontrolní seznamy ze stavby, Seznam incidentů nebo třeba seznam provedených testů na COVID-19 a následně je uložit do vybraných projektů.  To výrazně zjednodušuje správu projektů.Přesun modelu

Dostali jste od projektanta model, který nebyl umístěný ve správných souřadnicích? Nevadí, nyní můžete již načtený nebo aktualizovaný model pro kontrolu kolizí přemístit na správnou pozici. Model lze posouvat, rotovat zadávat pozici pomocí bodů v modelu. Watch Groups  - skupiny pro sledování změn 

Týmy spolupracující na projektu mohou sledovat vybrané prvky modelu Revitu z pohledu jejich změn. V případě zjištění změny je pak tým automaticky upozorněn. Tato funkce umožňuje sledovat kritická místa projektu a reagovat tak včas na případné změny. Reporty - seskupení podle funkce

Uživatelé  mohu při generování reportů používat funkci pro seskupování podle umístění, společnosti nebo kategorie. To umožňuje šetřit čas při vyhledávání odpovídajících informací. 

RFIs (dotazy ze stavby) - opětovné otevření 

​Administrátor projektu může v konfiguraci RFI nastavit, zda je možné  opětovně otevřít již uzavřený dotaz (RFI). 

Odkazy na Submittals v rámci schůzek

Uživatelé Autodesk Build mohou nyní v rámci schůzky vytvářet odkazy na další položky projektu jako Submittals (Předání) a sdílet tak potřebné informace během schůzky. Datový konektor 

Uživatelé obou platforem BIM 360 a ACC mají nyní možnost extrahovat veškerá dat z Construction IQ pomocí Datového konektoru (Data Connectoru). Construction IQ používá technologii strojového učení pro analýzu projektů k identifikaci možných rizik v průběhu projektu. Pomocí této prediktivní analýzy můžete analyzovat projekty,  snižovat rizika a nastavovat vhodnější praktiky. Datový konektor je přístupný z modulu Insight jen uživatelům s právy Executive. 

Doplňková aplikace Coordination Issue for Autodesk Navisworks 

Uživatelé Navisworks si mohou stáhnout z Autodsk App Store doplňkovou aplikaci, pomocí které je možné vytvářet vady v modelu a ukládat je přímo do cloudového prostředí, kde k nim mají přístup další členové projektu. 

Doplňková aplikace Revit Issues 

Podobně si mohou stáhnout doplňkovou aplikaci pro načítání vad z BIM 360 i uživatelé Revitu. Aplikace je k dispozici již pro verzi 2022 a stáhnout lze z účtu Autodesku nebo Počítačové aplikace Autodesk. Více informací o této aplikace najdete zde na našem blogu. 

Archivace projektů

I když BIM 360 tuto funkci již má od počátku a zdálo by se, že je tato funkce samozřejmostí, tak platforma Autodesk Construction Cloud ji od začátku neměla. Nicméně s květnovou aktualizací již má administrátor projektu možnost projekty archivovat.

Notifikace 

Administrátor projektu může také nastavovat frekvenci notifikací pro členy projektu nebo jim povolit, aby si mohli frekvenci sami zvolit. Toto nastavení opět bylo součástí BIM 360 a nyní je k dispozici i na ACC.


Další partnerské karty 

V modulu Insight si lze zapnout další karty partnerů pro analýzu projektů. Komentáře