Autodesk Tandem - z BIM na digitální dvojče

Technologii digitálního dvojčete (digitálních dvojčat) ve stavebnictví lze definovat jako digitální repliku postaveného objektu, například mostu, nádraží, vodovodního rozvodu, obchodního centra nebo kancelářské budovy. Digitální dvojče se rodí už ve fázi návrhu projektu a představuje více než jen soubor 3D modelů, je to dynamický obraz reality. Zahrnuje senzory, technologie internetu věcí (IoT) a umělou inteligenci (AI), které v reálném čase dodávají data zpět do digitálních modelů. Vyvíjí se tak na základě příchozích údajů z reálného světa a poskytuje tím správcům majetku nové poznatky.

Digitální dvojče představuje budoucnost a je důležitou součástí cesty digitální transformace každé společnosti ve stavebním průmyslu a v oboru správy nemovitostí.

Téměř 80 % hodnoty stavby po dobu její životnosti se realizuje během provozu. Data z reálného provozu mají pro vlastníky obrovskou hodnotu, protože nabízejí poznatky, které mohou zlepšit plánování kapitálu, údržbu zařízení a řešení provozních problémů.

Digitální dvojče ale může přinést užitek i v jiných odvětvích. Ve zdravotnictví může majitel nemocnice pověřit správce budov, aby pomocí digitálního dvojčete spravoval a aktualizoval vzduchotechnické systémy a TZB, určoval priority kritických prací a předcházel poruchám zařízení. V obchodním centru může pomoci zvýšit návštěvnost jednotlivých obchodů.


Co digitální dvojče přinese projekčním firmám

Velikost globálního trhu digitálních dvojčat byl v roce 2020 odhadován na 3,1 miliardy dolarů a předpokládá se, že do roku 2026 dosáhne 48,2 miliardy dolarů. Digitální dvojče je součástí širší digitální transformace, která probíhá v celém odvětví stavebnictví. Firmám i vlastníkům v oboru staveb resp. nemovitostí přinese zlepšení výsledků a konkurenční výhody.

Majitelé budov už dnes požadují digitální data při předání, ale musí více spolupracovat s projekčními firmami, aby zjistili, kdy a kde vzniká životní cyklus digitálních dvojčat. Když se od začátku dohodnou, jaká data jsou potřeba, dosáhnou na konci lepších provozních výsledků.

Projekční a stavební firmy, které využívají platformu, jako je Autodesk Tandem, poskytují vyšší provozní efektivitu po celou dobu života vybudované stavby a pomáhají tak svým zákazníkům dosáhnout konkurenční výhody.

Na snímku obrazovky z aplikace Autodesk Tandem je vybavení budovy seskupené podle typu, tzv. clustering:


O aplikaci Autodesk Tandem

Autodesk Tandem je nová aplikace řešící funkce digitálních dvojčat v oblasti stavebnictví (viz též novinky z AU2020). Komunikuje s projekční aplikací Revit a využívá cloudové platformy Autodesk Construction Cloud pro vzájemnou vazbu projekčních BIM dat a dat z digitálního dvojčete, včetně senzorů IoT.

Tandem umožňuje zahájit projekty digitálně, udržovat je digitálně a předat je digitálně - přeměnit tak bohatá data na cenné obchodní informace. Při předání projektu, resp. dokumentace stavby nezíská provozovatel stavby jen statická, rychle zastarávající data, ale živý dynamický model digitálního dvojčete.

Autodesk Tandem dokáže shromáždit veškeré informace o budově, jejích systémech a kritických zařízeních, a to v tabulkovém i 3D zobrazení. Provozovatelé budov a správci zařízení pak mohou snadno najít informace, které hledají když reagují na provozní problémy nebo plánují správné postupy údržby. Tento přehled jim napoví, co mohou očekávat když přijedou na místo údržby. Pomůže jim také pochopit, jak práce na jednom systému může ovlivnit jiný.

Projektové týmy využívající Autodesk Tandem pomohou majitelům staveb zlepšit zkušenosti uživatelů stavby a umožní provádět prediktivní údržbu. Digitální dvojče je synonymem vyšší návratnosti investic - poskytuje vlastníkům bezprecedentní přehled o provozu, využití a výkonnosti jejich zařízení.

Autodesk Tandem vychází z Projektu Dasher, ale zaměřuje se více na komunikaci s projekčními BIM daty, tedy tvorby a údržby dat digitálního dvojčete (prozatím Revit, v budoucnu IFC ad.). Dasher naopak detailněji řeší nastavení komunikace s IoT čidly (tyto možnosti budou do Tandemu doplňovány). Ještě detialnější možnosti obohacení zobrazení 3D BIM modelu nabízí platforma Forge, s cloud prohlížečem a jeho rozšířením Data Visualization (Project Hyperion).

Bezplatná verze Tandemu (do 5000 označených zařízení) a další informace viz intandem.autodesk.com

Prodej komerčních licencí v EU bude zahájen později.

Viz též BIM - informační model budovy a viz Digitální dvojče

Komentáře