Filtry pohledů v Revitu - nepostradatelný BIM nástroj

Dneska se podíváme na velmi užitečné téma, Filtry pohledů.Filtry jsou jedním z nejsilnějších nástrojů Revitu. Je velmi užitečné je používat. Protože Vám ušetří spoustu času a otevřou Vám úplně nové možnosti úprav, vašich pohledů a výkresů. Využívají data z negrafických informací a přenáší je na výkresy a pohledy, proto jsou naprosto v souladu s BIM řešením. Vysvětlím Vám tedy, jak takový filtr nastavit a uvedu příklad použití.

Filtry se nastavují v Přepsání viditelnosti/zobrazení na kartě Filtry. Zde se vkládají již vytvořené filtry do aktuálně otevřeného pohledu. Veškeré filtry vložené zde, se týkají pouze daného pohledu. Před vložením filtru se musí nejdříve vytvořit. Filtry se dají vytvářet přímo v Přepsání viditelnosti/zobrazení pod možností Upravit/Nové.. na záložce Filtry. Nebo na kartě Pohled -> Filtry.


Okno pro vytváření filtrů je rozděleno na tři části: 

Filtry

V levé části vidíte seznam filtrů existující ve vašem projektu. Zde můžete vytvářet, duplikovat, přejmenovávat nebo mazat vaše filtry.

Kategorie

V prostřední části nastavujete, pro které kategorie objektů bude filtr aktivní. Můžete nastavit libovolnou kombinaci kategorií. Filtruje na základě vlastností určitého parametru. Proto musí všechny kategorie z vybrané kombinace daný parametr obsahovat. Ten se jinak nezobrazí v další části nastavení. 

Pravidla Filtrů

V pravé části nastavujete pravidla Filtru. Ve většině případu si vystačíte s jedním pravidlem. Nemusíte hned vytvářet filtr o více pravidlech a s množinou.

V prvním řádku máte tedy na výběr mezi A (všechna pravidla musí být splněna) NEBO (Kterékoli pravidlo musí být splněno). Dále přidání pravidla a množiny pod aktuální pravidlo. 

Druhý řádek už je samotné pravidlo. První kolonka informuje o vybrané kategorii, kolonka se odemkne při vložení množiny. Druhá kolonka vám dává na výběr parametr, podle kterého chcete filtrovat. Myslete na to, že pokud máte vybrány  dvě a více kategorií, můžete vybírat pouze mezi parametry, které mají tyto kategorie společné. Pokud tedy vyberete všechny kategorie, nebudete mít na výběr žádný parametr, pokud tedy nemáte  vytvořený parametr projektu, který by byl součástí všech kategorií v Revitu. Ve třetím sloupečku vyberete operátora pro kontrolu pravidla a konečně v poslední kolonce zadáváte  hodnotu pro kontrolu s filtrem. Pokud hodnoty již existují můžete jednoduše vybrat hodnotu ze seznamu.Pokud máte filtr vytvořený je potřeba ho přidat do seznamu filtrů v Přepsání viditelnosti/zobrazení. Zde si nastavíte, jak má filtr upravit daný pohled, od jednoduchého vypínání zobrazení objektů až po změnu barvy, tloušťky, nebo typu čáry. Filtry můžete zapínat a vypínat. Nemusíte ho tedy mazat z daného pohledu, pokud ho v danou chvíli nepotřebujete. Filtry můžete různě kombinovat a vytvořit různé pohledy jenom tím, že jinak nastavíte zobrazení filtrů. 
Pokud pracujete s filtry a vaše objekty plníte nezbytnými daty, můžete vytvářet celé pohledy jen tím, že použijete správnou šablonu s filtry. Jako příklad mám pro Vás půdorys 1NP Rodinného domu, vytvoříte duplikát daného pohledu a aktivujete na pohled šablonu, ve které máte nastavené filtry, rozsah pohledu a viditelnost zobrazení. Pár kliknutími se Vám z půdorysu 1NP stává výkres Základů. Pohled stačí popsat, okótovat a máte hotový výkres.  
Filtry se přenáší v šabloně pohledu, nemusíte tedy filtry  pokaždé znovu přidávat do každého pohledu.


Videoukázka:


Komentáře