Popisovanie elementov Revitu v 3D pohľade

     V predchádzajúcom článku sme si ukázali spôsob, akým obohatiť naše Revit projekty o kótovanie v 3D priestore a na tento článok nadviažeme tým dnešným, v ktorom si zase ukážeme postup, ako tieto objekty v 3D priestore popísať, resp. „otagovať“.


    Pracovné roviny, ktoré sme využívali pri kótovaní v 3D nebudeme v tomto prípade potrebovať, čo je však pri popisovaní elementov v 3D potrebné, je uzamknutý 3D pohľad.

   Používa sa na to malé tlačítko s ikonkou domčeka a zámku, zhruba v strede na spodnom paneli Revitu. Ak sme 3D pohľad pred tým ešte nezamykali, tak po kliknutí na toto tlačítko sa nám ponúkne jediná voľba a to „Uložit orientaci a uzamknout pohled“. Po následnom zadaní názvu nového (zamknutého) 3D pohľadu máme stále možnosť tento pohľad zoomovať, posúvať, ale orbit, resp. rotácia takéhoto pohľadu je znefunkčnená.


    Teraz môžeme objekty v 3D pohľade popísať rôznymi popiskami, obdobne, ako sme na to zvyknutý z klasických (2D) pohľadov.

    Dôležité je zapamätať si skutočnosť, že „otagovaný“ 3D pohľad musí zostať uzamknutý. Ak by sme chceli pohľad odomknúť, napr. z dôvodu jeho dodatočného natočenia, robí sa tak znovu tlačítkom s ikonkou domčeku a zámku, kde si teraz vyberieme možnosť „Odemknout pohled“. Po tomto úkone však dôjde k (dočasnému) vymazaniu všetkých popiskov z pohľadu. 


   Teraz máme možnosť pohľad znovu natáčať -> znovu ho uzamknúť -> a elementy v ňom znovu popísať. Ak by sme však chceli vrátiť všetky popisky do stavu, v akom sa nachádzali predtým, tak jedinou možnosťou je kliknúť znovu na tlačítko domčeku a tento krát vybrať voľbu „Obnovit orientaci a uzamknout pohled“, čím síce dôjde k spätnému umiestneniu všetkých predtým vložených popisiek, avšak zároveň sa vyresetuje aj orientácia (natočenie) 3D pohľadu do stavu, v akom sa nachádzal v čase prvotného uzamknutia.
    
  Určite sa naskytne otázka, ako otagovať jeden a ten istý pohľad z viacerých uhlov – asi najjednoduchším spôsobom je si predmetný 3D pohľad zduplikovať -> odomknúť -> natočiť -> uzamknúť -> a popísať.


    
    Kótovanie elementov v 3D, o ktorom sme rozprávali minule, ako aj popisovanie týchto elementov v 3D by malo prispieť k zatraktívneniu, ale predovšetkým k sprehľadneniu rôznych, či už jednoduchých, alebo zložitejších axonometrických, či perspektívnych pohľadov v rámci Vašich projektov.

Ukážka:

Komentáře