Nová verze aplikace Holixa T4R pro Revit

Společnost Arkance Systems uvádí novou verzi nadstavbové aplikace HolixaT4R v3.3 pro Autodesk Revit, dříve známé pod názvem Tools for Revit nebo Revit Tools. Tato oblíbená nadstavba pro Revit je součástí bonusových doplňků CS+, které mají zákazníci Arkance Systems k dispozici zdarma.

Ke změně názvu aplikace na Holixa T4R dochází z důvodu sjednocení názvu aplikace ve všech evropských pobočkách společnosti. V rámci skupiny Arkance Systems bylo provedeno porovnání doplňků pro Revit ze všech evropských poboček, kde byl až doteď řešen vývoj v každé pobočce samostatně. V Arkance Systems CZ jsme potěšeni, že česká aplikace Holixa T4R byla vybrána jako nejlepší a poslouží jako základ dalšího vývoje Revit nástrojů pro celou skupinu. S tím budou souviset i některé plánované změny v blízké budoucnosti, jako například budoucí vylepšení správy a instalace pomocí chystané aplikace BIM Dock nebo rozdělení funkcí T4R do několika úrovní rozsahu funkcí.Nové nástroje

Aktuální verze Holixa T4R V3.3 (viz Download) obsahuje tyto nové nástroje, které byly vytvořeny na základě požadavků našich zákazníků.

Rychlý ořezový kvádr

Nástroj umožňuje jednoduše vytvořit ořezaný 3D pohled části výkresu, kterou v půdoryse vybere uživatel. Horní a dolní hranice ořezového kvádru je stanovena horní a dolní hranicí Rozsahu pohledu půdorysu, ve kterém uživatel Rychlý ořezový kvádr vytváří.

Zobrazit skryté prvky

Nástroj umožňuje jedním kliknutím v celém pohledu hromadně zobrazit prvky, které byly skryté (funkcí Skrýt prvky). Netýká se skrytých kategorií.

Reset přepsání zobrazení

Nástroj umožňuje v celém pohledu hromadně obnovit zobrazení prvků, u kterých bylo změněno přepsání zobrazení v pohledu podle prvku. Netýká se přepsání pohledů podle kategorie.

Podlaží prvku

Nástroj umožňuje automaticky zapisovat parametr podlaží vybraných prvků. Umožňuje tak efektivnější vykazování, obzvláště prvků, kterým Revit implicitně ani podlaží nepřiřazuje, jako například izolace VZT potrubí.

Změna podlaží prvku (T4R TZB)

Nástroj umožňuje hromadně změnit referenční podlaží vybraných prvků. Je velmi užitečný po přesunu prvků mezi podlažími, kdy se referenční podlaží neaktualizuje automaticky. Při stoupacím potrubí přesahujícím několik podlaží také umožní uživateli stanovit referenční podlaží a opět tak ulehčit vykazování.

Spojení prvků (T4R TZB)

Nástroj umožňuje spojení dvou prvků do jednoho systému TZB.

 

Rozšíření funkcionality nástrojů

Povrchy místností

Nástroj byl rozšířen o možnost správně načítat i materiály nanesené nástrojem Malba a to jak na stěny, tak i na podlahy, stropy a střechy.

Hromadné čištění projektu

Nástroj byl doplněn o správné dělení kategorií Importy a Připojené soubory. V kategoriích Materiály a Místnosti přibyla možnost odstranění pouze nepoužívaných prvků.

Správce parametrů

Nástroj nabízí nově možnost automaticky odstranit všechny nepoužívané parametry

 

Opravy nástrojů

Oprav doznaly nástroje BIMSign, Legenda, Hromadný upgrade, Export geometrie a Prostupy.

 

Holixa T4R nové funkce

V blízké budoucnosti čekají aplikaci Holixa T4R další plánované změny, jako například vylepšení správy a instalace pomocí chystané aplikace BIM Dock nebo rozdělení funkcí T4R do několika úrovní.

Zákazníci Arkance Systems mohou aplikaci T4R stáhnout z Helpdesku. Uživatelé, kteří nemají licenci Revitu pronajatou od Arkance Systems, mohou aplikaci zakoupit, nebo vyzkoušet trialovou verzi z produktových stránek. resp. ze stránky Download. 

Komentáře