Autodesk Spacemaker - optimalizujte projekty pomocí AI nástrojů

Jedním z posledních přírůstků do rodiny projekčních produktů Autodesk se stal produkt Spacemaker (nově: Autodesk Forma). Jedná se o cloudovou aplikaci, která slouží primárně pro architektonické a urbanistické studie. Nicméně využití Spacemakeru je širší a mohou z něho těžit i developeři nebo projektanti, kteří chtějí vytvářet například 3D hmotové studie nebo jen studie vlivu okolí na navrhovaný projekt. Spacemaker má mnoho funkcí, které umožňují provádět samotný návrh stavby, a to ať už jedné budovy nebo více budov na jednom pozemku. Výhoda Spacemakeru je také v tom, že umožňuje různé návrhy a studie vytvářet automaticky za pomoci generativního designu (AI), kde na základě zadání vstupních parametrů vznikne několik možných návrhů a autor si může jeden z nich vybrat a ten rozvíjet dál. Nicméně lze pracovat i s manuální tvorbou a tvořit návrhy budov pomocí umisťování objektů na staveniště. 

Pro navržený model máme ihned k dispozici posouzení hrubých a čistých podlahových ploch a také posouzení využití dostupné plochy staveniště pro zastavěnou plochu. Následně Spacemaker nabízí různé možnosti analýz a posouzení jednak vlivu vašeho návrhu na mikroklima okolí, ale také posouzení vašeho návrhu z pohledu vnějších vlivů, jako je například analýza hluku na základě dopravy v okolí, analýza větru na zástavbu, vliv oslunění na teploty - jednak na fasádě budovy, ale také v jednotlivých podlažích budovy. V případě, že se plánuje využití solární energie, Spacemaker umí stanovit množství získané sluneční energie v případě osazení střech solárními panely. Dále také umožňuje posouzení podlahových ploch a také umí navrhnout změny výšek jednotlivých budov tak, aby došlo k maximalizaci užitné plochy při zachování zadaných hodnot, kterými může být třeba maximalizace plochy fasády s dopadajícím sluncem po stanovenou dobu.Výhody Spacemakeru ocení hlavně ti, kteří jsou na počátku projektu. Ve fázi, kdy se rozhoduje o umístění stavby v rámci pozemku, o natočení stavby s ohledem na světové strany, vlivu okolních objektů na samotnou stavbu či k samotné studii proveditelnosti. Následně při rozhodování o tom, jak realizovat okolí stavby, tak aby vzniklo co nejlepší mikroklima v okolí nově vznikajícího projektu. 

Výsledné studie lze propojit s BIM aplikací Autodesk Revit, kam se data přenesou včetně povrchů, které si Spacemaker načítá z mapových podkladů, a kde je model dále rozpracováván do projektové dokumentace, která následně bude sloužit pro samotnou realizaci modelu.Nicméně může být i cesta obrácená a pokud již model máte a chcete vidět, jak model bude v rámci pozemku a okolní zástavby fungovat a jaký bude mít případně vliv na okolí stavby, lze do Spacemakeru také načítat modely. Spacemaker akceptuje více formátů, ale co je důležité, akceptuje také BIM data ve formátu IFC.


Pro koho je Spacemaker určen

Autodesk Spacemaker je intuitivní, cloudový software s umělou inteligencí (AI), který umožňuje provádět studie a analýzy a tím pomoci k efektivnějším architektonickým, urbanistickým nebo třeba i developerským návrhům. Takže jeho hlavními uživateli jsou architekti, urbanisti a developeři. K hlavním přínosům aplikace lze zařadit:

  • Zjednodušení při rozhodování a posuzování více variant návrhu projektu. Na základě poznatků založených na datech, získaných ze Spacemakeru, jednejte tak, abyste získali to nejlepší možné řešení pro váš projekt.
  • Zefektivnění a zrychlení plánování stavby s intuitivními nástroji a automatizacemi Spacemakeru, které jsou dostupné v jediném softwaru.
  • Zlepšete spolupráci. Spolupracujte ve stejném cloudovém 3D modelu kdykoli a odkudkoli a posuňte váš projekt společně kupředu.

Krátká ukázka použití Spacemakeru (česky):
Příklady využití u zákazníků:Spacemaker ve společnosti NREP


Spacemaker v dánské společnosti Cobe


Dne 7.6.2022 jsme pořádali webinář (viz aktuální přehled plánovaných akcí, na kterém jsme představili Spacemaker naživo. Záznam tohoto webináře najdete zde:Autodesk Forma (Spacemaker) pomůže zvýšit užitnou hodnotu a výnosnost vašich projektů. Vyzkoušejte si vlastní návrh pomocí trial verze Spacemakeru už nyní. Vyžádejte si cenovou nabídku aplikace Autodesk Forma (součást BIM sady AEC Collection) - kontaktujte Arkance Systems, Platinum partnera Autodesku. 

Komentáře