Revit Worksharing (mini séria) - časť 2 – práca viacerých užívateľov na spoločnom projekte

    V druhom článku mini série Revit Worksharing nadviažeme na jeho prvú časť, v ktorej sme si vysvetlili základne pojmy a princípy zdieľanej práce v Revite a ako založiť a nastaviť centrálny model a dnes si vysvetlíme konkrétny workflow práce viacerých užívateľov na spoločnom projekte a v reálnom čase.

    Dôležitými predpokladmi práce na zdieľanom modeli Revitu sú:

  • centrálny model musí byť uložený na zdieľanom úložisku (server, lokálne zdieľaný priečinok a pod.) a k tomuto priečinku musia mať udelené práva na čítanie a zápis všetci užívatelia, ktorí chcú na centrálnom modeli pracovať
  • v čase prístupu jedného alebo viacerých užívateľov na centrálny model nesmie byť tento otvorený na priamo

    Užívateľ, ktorý chce spolupracovať na centrálnom modeli si musí z neho vytvoriť najskôr tzv. lokálnu kópiu: Soubor -> Otevřít -> zaškrtnúť voľbu Vytvořit nový místní


        * nikdy neotvárame RVT-čko centrálneho modelu „dvojklikom“ z prostredia prehliadača Windows, alebo iného súborového manažéra

    Za názvom súboru (v strednej vrchnej časti Revitu) sa zobrazí prípona s menom užívateľa, ktorý si lokálnu kópiu vytvoril (toto meno je previazané s menom uvedeným v konte Autodesk, na ktoré je naviazaná licencia užívateľa). 


    Lokálna kópia centrálneho modelu (lokálny RVT súbor) sa uloží do zložky, ktorá je definovaná v hlavných nastaveniach Revitu (Soubor -> Možnosti) v sekcii Umístění souborů -> Výchozí cesta pro uživatelské soubory.


    Následne môže užívateľ robiť akékoľvek zmeny objektov / entít, ktoré sú priradené k pracovným sadám, ktoré tento užívateľ buď už vlastní alebo zatiaľ nemajú vlastníka.

    Ak modifikuje prvok, ktorý je priradený k pracovnej sade, ktorá zatiaľ vlastníka nemá, tak sa stane dočasným vypožičiavateľom tohto prvku, čo sa zobrazí v dialógovom okne pracovných sád v stĺpčeku Vypůjčovatelé.


    Vykonané zmeny zatiaľ ostatní užívatelia, ktorí majú v tomto čase vytvorené svoje lokálne kópie centrálneho modelu nevidia. Najskôr je nutné, aby užívateľ svoju časť práce synchronizoval s centrálnym modelom: Spolupracovat -> Synchronizovat s centrálním souborem alebo Spolupracovat -> Synchronizovat nyní

    Týmto úkonom sa všetky zmeny, ktoré užívateľ zrealizoval nahrajú spätne na centrálny model a ak si ostatní užívatelia takisto synchronizujú svoje lokálne kópie, resp. použijú voľbu Znovu načíst nejnovější, tak sa im tieto zmeny zobrazia a ich lokálna kópia sa aktualizuje z najnovšieho centrálneho modelu.


    Ak by chcel niektorí z užívateľov modifikovať prvok / prvky pracovnej sady, ktoré má vo vlastníctve iný užívateľ, musí ho o to najskôr požiadať kliknutím na Umístit žádost v dialógovom okne, ktoré sa po pokuse o modifikovanie prvku s nie naším vlastníctvom zobrazí.


    Predmetnému užívateľovi sa okamžite zobrazí notifikácia Přijatý požadavek na úpravu, ktorú môže buď povoliť alebo zamietnuť. Ak by túto notifikáciu ignoroval alebo zatvoril, všetky nevyriešené požiadavky (či už prijaté alebo odoslané) vieme nájsť v dialógovom okne Požadavky na úpravy, do ktorého sa dostaneme kliknutím na rovnomenné tlačítko v spodnej strednej časti Revitu.


    Ak úpravu inému užívateľovi povolíme, tak nás môže ešte Revit vyzvať, aby sme najskôr synchronizovali naše zmeny s centrálnym modelom.

    Po povolení / zamietnutí požiadavky, dostane o tom daný užívateľ znovu notifikáciu.


    Kto je aktuálnym vlastníkom jednotlivých prvkov si môžeme pozrieť po vybraní daného prvku na panely vlastností pod parametrom Upravil.


    Týmto spôsobom môžu veľmi efektívne pracovať celé projektové tímy na jednom spoločnom modeli a v reálnom čase.

    Všetky informácie o centrálnom modeli, aktuálne pripojených užívateľoch, práve prebiehajúcich synchronizáciách s odhadovaným časom dokončenia, notifikácie, nevyriešené požiadavky a aktuálny výkon systému pracovnej stanice môžeme nájsť na jednom spoločnom mieste, ktoré sa nazýva Worksharing Monitor – nástroj, ktorý si vieme otvoriť po kliknutí na Spolupracovat -> Sledování sdílení práce.    Tlačítkom Zobrazit historii si vieme po vybratí centrálneho modelu konkrétneho projektu zobraziť plnú históriu všetkých synchronizácií s údajmi o dátumoch, časoch a užívateľoch, ktorí iniciovali danú synchronizáciu, vrátane voliteľného komentáru, ktorý môžu užívatelia zadať pri každej synchronizácií.    Tlačítkom Obnovit zálohu sa môžeme spätne dostať k stavu uloženia centrálneho modelu v čase dozadu. Centrálny model vieme k vybranému dátumu a času obnoviť, prípadne k tomuto dátumu vyextrahovať samostatný nový RVT súbor.


Ukážka:
    Nabudúce ukončíme mini sériu vysvetlením princípov a ukážkou otvorenia centrálneho modelu na priamo a oboznámením sa s nástrojmi na sledovanie elementov z externých referencií a kontroly kolízií objektov.

Komentáře