9 tipů pro projektanty TZB - jak ušetřit čas v Revitu a zároveň zlepšit kvalitu dokumentace

Tvorba výkresů a finalizace projektové dokumentace může zabrat spoustu času, i když máte v Autodesk® Revit® pečlivě připravený BIM model. Dobrou zprávou je, že umísťování kót a popisků, označování prvků, vytváření legend, generování pohledů a jejich vkládání do výkresové dokumentace můžete s plug-inem AGACAD Smart Documentation výrazně automatizovat a ušetřit si tak hodiny času práce na projektu a zároveň zvýšit kvalitu vytvořených podkladů. 


Co dokáže modul Smart Documentation pro Revit

Automatizuje popisné funkce Revitu, jako jsou kóty, značky, popisky a legendy. Automatizuje také generování pohledů včetně jejich umísťování do výkresů. A to není vše. Do rukou vám přináší i funkce, které ve standardním Revitu vůbec nejsou, jako je generování označení prvků, extrakce dat, generování QR kódů a import excelových tabulek do výkresů. Vše předvedeme v dalším textu.

Modul funguje na základě konfigurací, které lze uložit a později opakovaně používat. Logiku tedy vytvoříte pouze jednou a v budoucnu se veškerá práce vždy provede automaticky za vás. 

Nástroj Smart Documentation pracuje s prvky většiny kategorií Revitu a má řadu nastavení, která pomáhají automatizovat množství různorodých scénářů. Níže uvedené příklady jsou jen malým zlomkem toho, co doplněk umí.

1. Kótování prvků 

Tvorba výkresu často začíná umístěním kót. Ve Smart Documentation existují 2 způsoby, jak si to usnadnit - Predefined Dimensions (Předdefinované kóty) a Quick Dimensions (Rychlé kóty). 

Nástroj Predefined Dimensions umožňuje hromadně rozmístit kóty pro celý půdorys libovolného rozsahu. Nabízí například funkci, která umožňuje kótovat všechny rodiny k nejbližší konstrukci (zeď, podlaha, střecha, sloup nebo jiná), k podlaží nebo koordinačním osám. To funguje i u prvků z připojeného modelu. 

Zde spouštíme konfiguraci, která pro každou výustku vzduchotechniky umístí vodorovnou a svislou kótu k nejbližší stěně. Když je vzduchotechnická výustka v jedné rovině se stěnou (levá spodní mřížka přívodu vzduchu), je umístěna pouze jedna kóta. 


Nástroj Predefined Dimensions umí nejen umístit kóty k nejbližší konstrukci, ale umí je také umístit mezi prvky. V níže uvedeném příkladu jsou okótovány prostupy konstrukcemi pro systémy TZB (tyto prvky byly vloženy pomocí dalšího pluginu, AGACAD Cut Opening). Pomocí nástroje Dimension Selected Elements aplikace Smart Documentation získáme rozměry otvorů a vzdálenosti mezi nimi. A v případě, že jsou kóty příliš blízko u sebe, dojde i k automatickému posunu textu, aby byla zajištěna čitelnost. 


Uvedené příklady jsou jen vybrané možnosti použití nástroje Predefined Dimensions. Tento nástroj je velice flexibilní a umožňuje automatizovat rozměry v téměř jakémkoli scénáři. 

Druhým nástrojem kótování prvků jsou funkce Quick Dimensions. Slouží k vytváření řetězců kót mezi vybranými prvky. 

V příkladu níže jsme okótovali všechno potrubí pomocí několika kliknutí myši. 

2. Umístění popisků 

Smart Documentation nabízí funkci hromadného vkládání popisků. Na rozdíl od standardní funkce Revitu Tag All Not Tagged (Označit vše, co není označeno) můžete hromadně vkládat více různých tagů pro prvky stejné kategorie. Můžete také určit posunutí a pozici tagů, odkazové čáry a automaticky přesunout tagy, pokud se překrývají. 

V tomto příkladu použijeme stejný pohled jako v předchozí ukázce a všechny potrubní prvky označíme dvěma kliky myší. Následně hromadně umístíme tři různé popisky - jeden pro zaizolované kulaté díly, druhý pro izolované čtvercové díly a třetí pro díly bez izolace. 

3. Vytváření pohledů 

Aplikace Smart Documentation umožňuje automaticky vytvářet pohledy na vybrané prvky, aplikovat na ně konfigurované předdefinované kóty (Predefined Dimensions) a doplnit o automatické popisky. To znamená, že vaše nově vytvořené pohledy obsahují rovnou i kóty a popisky. 

Mluvíme o výrazné úspoře času. Pro inženýry TZB je tato funkce užitečná zejména při vytváření pohledů na potrubní trasy. 

Všechny výše uvedené pohledy byly vytvořeny jednoduše výběrem potrubní trasy a použitím funkce Create Multi-Element Views (Vytvořit víceprvkové pohledy). Později si ukážeme, jak lze vybrané pohledy automaticky umístit na výkresy (viz č. 9). 

4. Označování prvků 

Často se stává, že musíte v projektech označit prvky v určitém pořadí. Může jít o mechanická zařízení, otopná tělesa, armatury instalací atd. Dělat to všechno ručně zabere spoustu času, a pokud je uprostřed řady vložen nový prvek... no, pak je třeba polovinu značek přepsat. 

Funkce Element Numbering (Číslování prvků) v aplikaci Smart Documentation umožňuje nadefinovat libovolný formát značení a použít jej na velké množství prvků najednou. Dokáže také extrahovat data, která jsou jinak přes rozhraní Revitu neviditelná. 

Na obrázku výše vidíte výřez z půdorysu vytápění bytového domu. Všechna otopná tělesa pro celý projekt byla označena během několika sekund. Logika značení spočívala v tom, že se značení restartuje na každém podlaží, kdy se nejdříve vloží předpona s číslem podlaží, např. "L-4", a následuje číslo místnosti, ve které je každý jednotlivý prvek umístěn. 

A to je jen jeden příklad definice pro označování prvků. Můžete si vytvořit v podstatě libovolná vlastní pravidla. V případě potřeby lze prvky označovat také po jednom, a to pouhým kliknutím na ně. 

5. Extrahování souřadnic prvků 

Jak již bylo zmíněno, některá data jsou v běžném Revitu neviditelná, ale přesto je možné je extrahovat. Dobrým příkladem jsou hodnoty souřadnic. 

Pro inženýry TZB mohou být souřadnice potřebné například při práci s výkresy spodní stavby. 

Pomocí funkce Auto-Fill Coordinates (Automatické vyplnění souřadnic) se hodnoty vyplní do zadaného textového parametru, aby byly viditelné v pohledech. Lze použít jak souřadnice základního bodu projektu, tak souřadnice bodu zaměření. 

Pokud potřebujete vlastní formát souřadnic, lze toho samého dosáhnout pomocí funkce Element Numbering (Číslování prvků), která umožňuje zadávat i předpony a přípony. 

Ve standardním Revitu byste museli pro každý prvek použít funkci Souřadnice bodu. S nástrojem Smart Documentation se celý proces provede hromadně a hodnoty se navíc uloží do parametru, takže souřadnice lze v případě potřeby také exportovat do jiného softwaru. 

6. Generování QR kódů 

Tento krok prozatím nepatří mezi typické postupy přípravy dokumentace, ale stojí za to se jím zabývat. Jeho použití přispívá ke kvalitnější komunikaci mezi projekční a stavební fází. QR kódy lze použít pro identifikaci materiálů ve výrobě, na staveništi nebo pro poskytování potřebných informací v jednoduché formě. 

V konfiguraci můžete předem definovat parametry, jejichž hodnoty se zobrazí po naskenování QR kódu. Poté můžete s nástrojem Smart Documentation vygenerovat najednou velké množství QR kódů pro jednotlivé prvky. 

QR kódy se ukládají do parametru typu obrázek. QR kódy pak lze umístit do výpisů. 

7. Vytváření legend 

Ve výkresech používáte pravděpodobně i legendy a výpisy. Většina inženýrů postupuje standardně tak, že tabulku ručně nakreslí a pak ji opět ručně doplní obrázky a texty. 

Existuje ale i lepší způsob. 

Pomocí funkce Create/Edit Legend (Vytvořit/Upravit legendu) vytvoříte základ tabulky, aby program věděl, kam má umístit textová pole a komponenty legendy. Pak si vytvoříte vlastní seznam prvků, které mají v legendě být. Program dle této definice naplní textová pole hodnotami parametrů. 

Tuto funkci lze použít nejen pro legendy. Dokáže také vytvářet tabulky s obrázky podle parametrů rodin, počítat součty a rychle aktualizovat data při změnách. Tabulky mohou být orientované vertikálně i horizontálně, mohou být rozdělené do menších tabulek a mohou pracovat i s prvky připojeného modelu. 

Příklad využití této funkce můžete vidět níže (část č. 9), kde je tabulka se specifikacemi závěsů a podpěr s uvedenými počty pro každou velikost. 

8. Importování souborů aplikace Excel 

Někdy můžete v projektu uvádět data, která nejsou v souboru Revit. Může to být například tabulka, kterou chcete mít ve výkazech. 

Smart Documentation umí do Revitu importovat tabulky Excelu včetně nastavení stylů jako Pohled schéma/kresba nebo Legenda. 

Po importu navíc zůstane zachováno propojení mezi tabulkou Excelu a souborem Revit. To znamená, že ji můžete kdykoliv jednoduše aktualizovat. 

9. Tvorba výkresů a umisťování pohledů 

Nyní, když jsou pohledy okótovány, popsány a legendy připravené, je čas vytvořit výkresy a pohledy na ně umístit. 

Smart Documentation nabízí dva způsoby, jak to provést. První z nich je pomocí nástroje Distribute Views on Sheets (Distribuovat pohledy). Nástroj vytvoří tolik výkresů, kolik je potřeba k umístění vybraných pohledů při dodržení zadaných vzdáleností mezi nimi. 

Na obrázku níže bylo pomocí funkce Distribuovat pohledy na výkresy umístěno na listy vícero tabulek (dle pracovního postupu popsaného v části 7). 

Dalším způsobem, jak snadno vytvořit výkresy, je funkce Template Sheet (Šablona výkresu). Ta nabývá na významu u vícepodlažních stavebních projektů. Stačí vybrat pohledy, které mají být umístěny na listy, a namapovat je na pohledy v šabloně. 

Důvěryhodné nástroje pro přípravu projektové dokumentace v Revitu 

Jak vidíte, díky automatizaci zdlouhavých popisných činností lze významně zkrátit čas potřebný k tvorbě dokumentace z modelů Revitu. Už žádné časově náročné manuální umisťování kót, označování prvků a vytváření pohledů a legend. 

Alespoň ne, pokud máte ve své sadě nástrojů modul Smart Documentation pro Revit. 

Všechny uvedené příklady, byly z praxe inženýrů TZB. Nástroj Smart Documentation však obdobně využívají i projektanti ostatních profesí. 

Chcete si názorně prohlédnout práci se Smart Documentation? 

Podívejte se na záznam našeho webináře: Webinář SMART DOCUMENTATION: Generování a správa projektové dokumentace v Revitu:




zdroj: www.agacad.com

Komentáře