Nová verze Holixa T4R s podporou Revitu 2024

Dnes byla vydána nová verze 4.0 nadstavbové aplikace Holixa T4R s podporou pro Autodesk Revit 2024. Tato nadstavbová aplikace zefektivňuje práci v prostředí Revitu více než 70 nástroji, které rozšiřují možnosti tohoto návrhové prostředí pro projektanty a architekty.

Nový design aplikace

První jasně viditelnou novinkou této verze je nový design aplikace. Ten souvisí s přechodem aplikace do centrálního evropského vývoje společnosti Arkance a se stejným designovým jazykem se tak budete setkávat i u ostatních aplikacích Holixa, jako například strojařská Holixa T4I (Tools for Inventor). Přínosem nového designu kromě potěchy pro oko je také nové uspořádání ikon, které šetří prostor na kartě Holixa T4R. I na monitorech s menším rozlišením tak mají uživatelé všechny nástroje přehledně k dispozici. Nově také uživatelé mnohem jednodušeji spustí některé nástroje, obzvlášť patrné je to u nástrojů pro kótování, kde jsou ikony každého nástroje k dispozici přímo na panelu bez nutnosti rozkliknout nabídku kót.


Nový design myslí i na uživatele, kteří v Revitu 2024 okamžitě začali používat Dark mode. Nové ikony jsou přizpůsobené i tomuto nastavení barev.


Nástroje se stavem zapnuto/vypnuto jsou při zapnutí jasně zvýrazněny bledě modře, takže je na první pohled patrný jejich stav.


S designem je spjat i nový přehledný dialog s nastavením celé aplikace. Zde jsou centralizovány všechny možnosti nastavení, jak licencování, nastavení zapnutých funkcí, informace o aplikaci, tak i nastavení některých nástrojů jako dveře nebo výstupní čára. Nastavení nástrojů tak uživatel může řešit centralizovaně, není nutné nastavení hledat u jednotlivých nástrojů na pásu karet.
Nový dialog nastavení aplikace Holixa T4R

Proklik na dokumentaci je v době vydání aplikace v anglickém jazyce. Na české verzi pracujeme a bude vydána v brzké době. Dokumentace v češtině je tak i nadále k dispozici na produktové stránce.

Nové edice Holixa T4R Silver a Holixa T4R Bronze

Nově je Holixa T4R vydávána ve dvou edicích – Holixa T4R Silver a Holixa T4R Bronze.

Holixa T4R Silver je plná verze, kterou zákazníci až doposud používali. Obsahuje všech více než 70 nástrojů bez jakýchkoliv omezení. Pro současné zákazníky se tedy nic nemění – po instalaci aplikace se automaticky licenčně ověří edice Silver a je možné aplikaci ihned využívat. Týká se to jak zákazníků, kteří Holixa T4R Silver používají zdarma jako přidanou hodnotu k předplatnému Revitu nebo AEC Collection od Arkance Systems, tak i zákazníků, kteří si Holixa T4R pronajímají jako samostatnou licenci. Všichni tito mají k dispozici Holixa T4R Silver bez nutnosti jakékoliv aktivity.


Holixa T4R Bronze je edice, která obsahuje výběr 22 nástrojů. Tuto novou edici může používat zdarma každý, tedy i ten uživatel, který nemá Revit pronajatý od Arkance Systems. Instalace obou edic, Silver i Bronze, probíhá ze stejného instalačního média. V případě, že si uživatel bez aktivní licence Holixa T4R Silver nainstaluje aplikaci, nejdříve má po dobu 30 denního trialu k dispozici všechny nástroje. Po ukončení trialu přejde automaticky do edice Bronze, s aktivními pouze 22 nástroji. Seznam nástrojů, obsažených v edici Bronze naleznete na produktové stránce, jsou zvýrazněny i na tomto obrázku:

I uživatel edice Holixa T4R Bronze má na pásu karet všechny ikony verze Silver, ale pouze aktivní ikony jsou zobrazeny plnou barvou. Při kliknutí na ikonu nástroje edice Silver se zobrazí dialog s popisem nástroje a proklikem k možnému nákupu plné verze.

Dialog s možností povýšení na verzi Holixa T4R Silver

Aktualizace aplikace

Aplikace nově zobrazí uživateli červenou značku u ikony nastavení jako upozornění, že je k dispozici nová verze aplikace. Po kliknutí na červenou značku je uživatel přesměrován na stránku stažení poslední verze aplikace. Uživatel zde vybere český jazyk a může instalační medium aktuální verze stáhnout.


Na stránce stažení aplikace je i instalační medium TOOLS4BIM Dock, cože je nadstavbová aplikace pro Revit, určená ke správě aplikací Holixa a AGACAD, nicméně uživateli Holixa T4R v tuto chvíli postačí instalační medium Holixa T4R. Na procesu aktualizace aplikace Holixa T4R pracujeme a předpokládáme, že v brzké době bude proces ještě více usnadněn.

Uživatelé mají samozřejmě možnost stáhnout instalační medium ze Stránky správy licencí Holixa či Helpdesku Arkance Systems a instalovat aktualizace tak, jak byli zvyklí až doposud

Novinky nástrojů

Zobrazit prvek je nový nástroj, který přiblíží zobrazení (nazoomuje) tak, aby zobrazení obsahovalo všechny prvky z aktuální výběrové množiny. Praktické využití tak nástroj nabídne například při výběru objektu pomocí filtru Revitu. V některých případech má uživatel objekt ve výběrové množině, nicméně ve velkém projektu jej nemusí ihned vidět. Po spuštění nástroje Zobrazit prvek se objekt jednoduše zobrazí v pohledu.  V případě, že vybraný prvek není viditelný v aktuální pohledu, nástroj prochází i další pohledy a zobrazí prvek se současným otevřením vhodného pohledu.

Nástroj Kopírovat sloupce doznal významného přepracování algoritmu a zároveň nyní má i nový, moderní dialog. V dialogu při průběhu kopírování uživatel vidí, zda kopírování proběhlo bez chyb. Nový algoritmus nástroje zajišťuje rychlejší průběh kopírování a lepší konzistenci dat v kopírovaných sloupcích. Zároveň byla významným způsobem zlepšena stabilita při kopírování sloupců ve velkých projektech. Důležité upozornění: nová verze není zpětně kompatibilní s nastavením kopírování ze starších verzí! V případě, že na projektu uživatel používá kopírování sloupců, je nutné po povýšení na verzi Holixa T4R 4.0 všechna pravidla znovu nastavit. Přenést pravidla ze starší verze není možné ani přes export a import nastavení nástroje.
Nový dialog nástroje Kopírovat sloupce

Import DTM je nástroj, který umožňuje efektivní import terénu z aplikace Autodesk Civil 3D, s pomocí nadstavby Civil Tools. Ve verzi Revitu 2024 tento nástroj podporuje novou kategorii Terénní útvar (Toposolid) a tak i uživatelé nejnovější Revitu verze mají plnou podporu pro práci s terénem.

Několik dalších nástrojů doznalo také drobné opravy. Z aplikace byly dále odstraněny nástroje Knihovna rodin, Legenda a Legenda typů.

Jak novou verzi získat

Zákazníci instalační médium nové verze 4.0 mohou stáhnout ze Stránky správy licencí Holixa a také s Helpdesku Arkance Systems, ze sekce Dokumenty. Trial verze je nově plně funkční po dobu 30 dní a lze ji získat z produktové stránky aplikace. Instalační médium plné verze Holixa T4R Silver i edice Holixa T4R Bronze je totožné. Věříme, že nová verze Holixa T4R Vám ještě více ulehčí projektování v Revitu.

Záznam webináře z uvedení nové verze aplikace:
Komentáře