Jak správně sdílet modely mezi AutoCAD Plant 3D a Revitem

V rámci komplexních projektů bývá často technologická část zpracovávána v AutoCAD Plant 3D -  specializovaném softwaru na tvorbu potrubních systémů - a stavební část je zpracovávána v Revitu.

Samotný proces sdílení modelů jsme popsali již dříve. V tomto článku se zaměříme na nastavení v samotných aplikacích. V tuto chvíli neexistuje přímá metoda připojení modelu Revitu do AutoCAD Plant 3D a naopak. Revit ukládá geometrii a metadata do souboru RVT a Plant 3D do DWG. Důležité je si uvědomit, že Revit nepodporuje Object Enabler (utilita, která umožnuje zobrazit DWG geometrii a zpřístupnit metadata z jiných aplikací Autodesku) a přímé načtení modelu z Plant 3D do Revitu způsobí problém s chybějícími objekty nebo jejich zobrazení v drátovém režimu.

Export z Plant 3D

Pro správné zobrazení objektů z Plant 3D v Revitu  je třeba nejprve prvky Plantu uložit do formátu AutoCADu příkazem EXPORTOAUTOCAD, který buď napíšete do příkazové řádky, nebo ho najdete v kontextové nabídce na pravém tlačítku myši v Project Manageru.


Před vlastním exportem je třeba výkres uložit a zapnout viditelnost izolace v případě, že ji chcete v Revitu zobrazit. Externí reference se neexportují, je tedy třeba provést export každého výkresu zvlášť, případně si vytvořit makro pro dávkový export. Po provedení exportu se z objektů Plant 3D stanou 3D tělesa AutoCADu, která již Revit v pořádku zobrazí. 


Import do Revitu

Při přímém připojení DWG do modelu Revitu nebudeme moci ovládat rozsah pohledu pro připojený soubor. Proto je vhodné provádět připojení do rodiny Revitu pomocí příkazu Komponenta na místě. Vytvořte novou Komponentu na místě a teprve do ní připojte DWG soubor s nastavením odpovídajících souřadnic.Export z Revitu

Při opačném postupu, tedy při potřebě načíst model z Revitu do Plant 3D, je potřeba provést export do DWG s tím, že v nastavení se použije volba Tělesa ACIS.


Změny v návrhu

Při změně návrhu ať už v Revitu nebo Plant 3D se provede opětovný export do DWG se zachováním stejného jména souboru a následně s v Revitu nebo Plant 3D provede aktualizace reference.Video-ukázka:

Komentáře