Novinky AutoCAD Plant 3D 2025

AutoCAD Plant 3D, specializovaný nástroj pro návrh průmyslových zařízení, přichází ve verzi 2025 s řadou nových funkcí, které značně zlepšují efektivitu a spolupráci v projektování. Mezi klíčové novinky patří vylepšený přenos informací mezi PID schématem a 3D modelem, bezpečná spolupráce ve společném cloudovém prostředí, což umožňuje týmům efektivněji sdílet a spravovat projektová data. Dále aplikace nabízí zrychlené a automatizované vytváření 2D výkresů, aktualizaci knihovny standardů ISA pro snadnější mezinárodní spolupráci. 

Mezi hlavní novinky patří:

Tvorba 3D modelu z PID schématu - P&ID line list

AutoCAD Plant 3D umožňuje přenášet informace zadané ve schématu do 3D modelu a usnadňuje tak tvorbu modelu.  Prvky ze schématu se vkládají pomocí palety PID Line List, která byla ve verzi 2025 kompletně předělána a nabízí nyní  komplexní pohled na PID schéma včetně náhledu na umístění komponent a informací o jejich odpovídajících prvcích ve 3D. 

Po výběru komponenty ve schématu se zobrazí její poloha ve schématu a do 3D modelu lze vložit odpovídající potrubní díl a nově také zařízení. K zařízením je také možné vkládat hrdla. Pokud je již hrdlo u zařízení vloženo (například u čerpadla), nevloží se nové hrdlo, ale zobrazí se dialog pro editaci parametrů vloženého hrdla. Pokud má hrdlo zadaný Tag jak ve schématu, tak i ve 3D modelu, přenesou se i všechny parametry hrdla.


Aktualizace symbolů pro normu ISA 

Všechny stávající symboly pro normu ISA byly aktualizovány a doplněny o nové podle normy ANSI/ISA-5.1-2022 standard. 

Pokud otevřete projekt vytvořený ve starší verzi, zobrazí se v nastavení projektu možnost aktualizovat odpovídají symboly podle nového standardu. 

Záměna uložení

Po vložení podpory lze pomocí uzlového bodu zaměnit podporu za jinou, která je dostupná ve specifikaci uložení nebo za jinou uživatelsky definovanou.

Ortho výkresy

V předchozích verzích šlo při generování 2D výkresů nastavit použití stejných hladin jako byly ve 3D modelu. Ve verzi 2025 se tato funkčnost rozšiřuje i na použití vícero hladin použitých u bloku. Pokud například konvertujete blok, který obsahuje více hladin, budou tyto hladiny zachovány a získáte tak lepší kontrolu nad zobrazením komponent ve 2D výkresech. V případě, že importujete prvky z aplikací typu Advance Steel, AutoCAD Architecture nebo AutoCAD MEP, zůstanou zachovány hladiny z těchto aplikací.
Aktualizaci výkresů lze spustit i z příkazové řádky příkazem PLANTORTHOUPDATE a při aktualizaci je možné použít novou systémovou proměnnou PLANTORTHOSILENTUPDATE, která umožňuje provést aktualizaci všech pohledů na výkrese s ignorováním varovných dialogů. 

Vylepšený prohlížeč potrubních tříd

Pipe Spec Viewer umožňuje nastavit zobrazení sloupců a jejich pořadí. Klepnutím na rozbalovací menu lze zvolit požadované parametry a jejich pořadí lez určit jednoduše přetažením sloupce na požadovanou pozici.

Stejná funkčnost je i ve SPEC Editoru. 

V seznamu dílů lze určit zda se má zobrazovat Long description nebo Short description.


Vyhledávat lze i hodnoty, které nejsou zobrazeny v paletě. Při najetí myší nad výsledkem vyhledávání se zobrazí informace o tom, kde se daný text nachází. Např. při zadání „FL“ se  zobrazí informace, kde se tento řetězec nachází – v tomto příkladě v END TYPE a ISO Symbol DEFINITION.

Spolupráce v cloudu

AutoCAD Plant 3D podporuje více projektantů na stejném projektu uloženého v Autodesk Construction Cloud. Novinkou je, že projekt lze nyní uložit nejen do hlavního adresáře projektu, ale i do podadresáře. 

Formát reportů

Od verze AutoCAD Plant 3D 2025 je aktualizován formát reportů z RCP na RCFX. Při otevření reportu ze starší verze ve verzi 2025 dojde k migraci formátu na *.rcfx. Zobrazí se upozornění s možností konvertovat report na aktuální verzi.


Konverze umožňuje aktualizovat jen vybraný report nebo všechny reporty v dané složce. 
Upozornění: Po konverzi na nový formát nebudete moct reporty použít ve starších verzích.

Součástí Plant 3D jsou samozřejmě i veškeré nové funkce AutoCADu 2025. Jejich popis najdete zdeKomentáře